Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2012. godinu

Grad Krapina objavljuje Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2012. godinu. Javna priznanja Grada Krapine su: Nagrada za životno djelo Grada Krapine, Povelja Grada Krapine, Plaketa Grada Krapine, Grb Grada Krapine i Počasni građanin Grada Krapine. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Grad Krapina, Odbor za priznanja, Magistratska 30, Krapina, a rok za dostavu prijedloga je 24. listopada 2012. Pozivaju se građani, trgovačka društva, ustanove, političke stranke te druge organizacije i udruge da predlože najzaslužnije pojedince, udruge i ustanove koje su ostvarile neponovljive rezultate odnosno značajne uspjehe na raznim područjima djelovanja.

Poziv

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krapine

Gradsko vijeće Grada Krapine objavljuje Javni poziv za predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krapine. Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Krapine koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život grada Krapine Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se Odboru za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Krapine u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva.
Prijedlog se podnosi na propisanim obrascima koje se mogu podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Krapine ili ovdje:
 
SM-1 prijedlog liste kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krapine
SM-2 izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih Grada Krapine

Javni poziv za sve vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada

Grad Krapina poziva sve vlasnike / investitore nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Krapine radi prijave i podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, a prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86 / 12) koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2012. godine.  Ukoliko ste vlasnik ili investitor zgrade (obiteljske kuće, poljoprivredne zgrade, poslovne  ili druge zgrade) za koji nemate valjani akt kojim se odobrava građenje ili je zgrada sagrađena protivno izdanom aktu,  temeljem tog Zakona možete najkasnije do 30. lipnja 2013. godine podnijeti zahtjev za ozakonjenje zgrade. Obrasci za prijave i obrasci za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju sa popisom potrebne dokumentacije mogu se naći ovdje ili u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina (tel. 049/382-410, 382-418), gdje se ujedno mogu dobiti i ostale informacije u svezi primjene spomenutog Zakona.

Javni poziv
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju – zahtjevna zgrada
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju – manje zahtjevna zgrada
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju – jednostavna zgrada
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju – pomoćna zgrada

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Krapine za 2013. godinu

Grad Krapina objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2013. godinu, koje se odnose na kulturne djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Krapinu. Obrazac prijavnice može se preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Krapine, Magistratska 30 ili ovdje. Popunjene prijavnice podnose se na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Magistratska 30, Krapina, a rok za podnošenje je 10. rujna 2012. g.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1