Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Poziv za predlaganje javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2013. godinu

Grad Krapina objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2013. godinu, a koje se odnose na djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije od interesa za Grad Krapinu. Obrazac prijavnice može se preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Krapine, Magistratska 30 ili ovdje. Popunjene prijavnice podnose se na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Magistratska 30, Krapina, a rok za podnošenje je 10. rujna 2012. g.

Poziv za predlaganje javnih potreba u športu Grada Krapine za 2013. godinu

Krapinski športski savez kao zajednica svih športskih udruga na području Grada Krapine objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u športu za 2010. godinu svim udruženim klubovima u savezu u svrhu izrade Programa javnih potreba u športu Grada Krapine za 2013. godinu. Savez svojim programom rada, financijskim planom i kriterijima za rangiranje športskih udruga članica ima zadaću promicanja športa na području Grada Krapine te posebno isticati i poticati sudjelovanje djece i mladeži u sportskim aktivnostima. Obrazac za prijavu projekta može se preuzeti ovdje kao i Obrazac proračuna projekta, a popunjeni obrasci podnose se na adresu: Krapinski športski savez - tajništvo, Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina. U cilju što kvalitetnije pripreme za izradu Programa javnih potreba u športu za 2013. godinu, mole se udruge članice da dostave svoje prijedloge najkasnije do 1. rujna 2012. g.

Javno otvaranje ponuda - natječaj – neizgrađeno zemljište u vlasništvu Grada Krapine

Povjerenstvo za raspisivanje natječaja za zakup poslovnog prostora te za stjecanje, upravljanje i raspolaganje nekretninama Grada Krapine provest će javno otvaranje ponuda u petak, 20. travnja u 15,15 sati u prostorijama Grada Krapine (Magistratska 30, Krapina, II. kat), a povodom raspisanog natječaja čiji je predmet prodaja odnosno davanje u zakup neizgrađenog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine objavljenog dana 29. ožujka 2012. g. u Večernjem listu

Natječaj – neizgrađeno zemljište u vlasništvu Grada Krapine
 
Gradonačelnik Grada Krapine raspisuje natječaj čiji je predmet prodaja odnosno davanje u zakup neizgrađenog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine. Više...

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1