Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u postupku procjene utjecaja na okoliš državne ceste DC206, obilaznica Krapine – Tkalci II, Krapinsko-zagorska županija donijelo Odluku (KLASA: UP/I-351-03/23-08/9, URBROJ: 517-05-1-2-24-8 od 07. veljače 2024. godine) o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš državne ceste DC206, obilaznica Krapine – Tkalci II, Krapinsko-zagorska županija na javnu raspravu (u daljnjem tekstu: Studija). Koordinaciju javne rasprave o Studiji provodi Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
Sukladno Odluci Ministarstva i Obavijesti ovog Upravnog odjela (KLASA: 351-01/24-01/20, URBROJ: 2140-08/7-23-3 od 22. veljače 2024.) za sve vrijeme trajanja javne rasprave, u razdoblju od 05.03.2024. do 03.04.2024., javnosti će na odgovarajućem mjestu u prostorijama Grada Krapine, radnim danom od 8 do 14 sati, biti omogućen javni uvid u jednu cjelovitu i jedan sažetak Studije. Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati mišljenja, prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obavezno nalazi uz predmet o kojem provodi javna rasprava.
Tijekom javne rasprave osigurat će se i javno izlaganje 26.03.2024. (utorak) u 13 sati u prostorijama Grada Krapine na kojem će biti prisutni predstavnici nositelja zahvata, ovlaštenika i projektanta.

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš državne ceste DC206, obilaznica Krapine – Tkalci II (Krapinsko-zagorska županija)

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1