Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Gradonačelnik Grada Krapine dana 28. veljače 2024. godine raspisuje Javni poziv za financiranje projekata vjerskih zajednica na području Grada Krapine za 2024. godinu. Ovim Javnim pozivom pozivaju se vjerske zajednice koje imaju sakralne objekte na području grada Krapine za prijavu projekata za financiranje iz Proračuna Grada Krapine za 2024. godinu.


POPIS NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
1. Javni poziv 
2. Upute za prijavitelje
3. Opisni obrazac (word obrazac, PDF format) – OBRAZAC A word pdf
4. Obrazac proračuna – OBRAZAC B word pdf
5. Obrazac Izjave da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore iz prethodnih ugovora  – OBRAZAC C word pdf
6. Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo) – OBRAZAC D word pdf
7. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu – OBRAZAC E word pdf
8. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – dostavlja se prije potpisivanja ugovora o financiranju prihvatljivog prijavitelja – OBRAZAC F word pdf
9. Obrazac ugovora word pdf
10. Opisni izvještaj provedbe projekta word pdf
11. Financijski izvještaj provedbe projekta word pdf.

Za prijavu na Javni poziv prijavitelji moraju popuniti propisane natječajne obrasce i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju navedenu u Uputama. Navedenu natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: GRAD KRAPINA, Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća, Javni poziv za financiranje programa/projekata vjerskih zajednica na području Grada Krapine u 2024. godini – NE OTVARAJ“ili osobno u pisarnicu Grada Krapine (radnim danom od 7:00 do 15:00 sati). Rok za prijavu na Javni poziv je 14. ožujka 2024. godine, do 15:00 sati neovisno o načinu dostave (poštom ili osobno).

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje projekata vjerskih zajednica na području grada Krapine za 2024. godinu word pdf

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1