Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) gradonačelnik Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gradnju, promet i komunalno gospodarstvo.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 30/2024 od 13.03.2024. godine, a možete ga vidjeti i ovdje.

Pisane prijave na Natječaj s obveznim prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama na adresu Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina s naznakom „Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gradnju, promet i komunalno gospodarstvo - NE OTVARAJ“

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz koje područja te pravni i drugi izvor za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1