Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) službenica privremeno ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za gradnju, promet i komunalno gospodarstvo i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća raspisale su Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radna mjesta:

1. Višeg stručnog suradnika za gradnju, promet i komunalno gospodarstvo - u Upravni odjel za gradnju, promet i komunalno gospodarstvo

2. Stručnog suradnika za gradnju, promet i komunalno gospodarstvo - u Upravni odjel za gradnju, promet i komunalno gopsodarstvo

3. Administrativnog tajnika gradonačelnika - u Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 30/2024 od 13.03.2024. godine, a možete ga vidjeti i ovdje.

Pisane prijave na Natječaj s obveznim prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama na adresu Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina:

1. Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za gradnju, promet i komunalno gospodarstvo s naznakom „ JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU, PROMET I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - NE OTVARAJ“

2. Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za gradnju, promet i komunalno gospodarstvo s naznakom „ JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu - STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU, PROMET I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - NE OTVARAJ“

3. Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća s naznakom „ JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu – ADMINISTRATIVNI TAJNIK GRADONAČELNIKA - NE OTVARAJ“

ovisno na koje radno mjesto se prijavljuje.

 

RADNA MJESTA:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU, PROMET I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz koje područja te pravni i drugi izvor za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

2. STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU, PROMET I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz koje područja te pravni i drugi izvor za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

3. ADMINISTRATIVNI TAJNIK GRADONAČELNIKA

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz koje područja te pravni i drugi izvor za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1