Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Grad Krapina prodaje poljoprivredno zemljište pod oznakom k.č.br. 2746, ukupne površine 375 m², upisano u zk.ul.br. 455 k.o. Krapina Jug, opisano kao „BURDOL, PAŠNJAK“. Predmetna nekretnina nalazi se izvan građevinskog područja, u zoni poljoprivrednog tla isključivo osnovne namjene, vrijedno obradivo tlo, oznaka PT i većim dijelom u koridoru dalekovoda sa zaštitnim pojasom. Zemljište se prodaje u stanju viđeno-kupljeno što isključuje sve naknadne prigovore na stanje i kvalitetu.
Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu, odnosno od 19.03.2024. do 03.04.2024. godine.
Natječaj možete vidjeti ovdje.

 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 12.04.2024. godine u 15.00 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezanu uz prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na području grada Krapine pod oznakom: kč.br. 2746, k.o. Krapina Jug, ukupne površine 375 m², upisane u zk.ul.br. 455, opisane kao „BURDOL, PAŠNJAK“.

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1