Grad Krapina objavljuje Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Krapine za 2011. godinu. Javna priznanja Grada Krapine su: Nagrada za životno djelo Grada Krapine, Povelja Grada Krapine, Plaketa Grada Krapine, Grb Grada Krapine i Počasni građaninom Grada Krapine. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Grad Krapina, Odbor za priznanja, Magistratska 30, Krapina, a rok za dostavu prijedloga je 31. listopada 2011.

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2011. godinu