Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine objavljuje poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili su unutar obuhvata na kojem je predviđen zahvat. Uvid u idejni projekt i davanje izjašnjenja može se izvršiti u prostorijama Grada Krapine, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Krapina, Magistratska 30, soba 12 (II kat), od 10. do 12. svibnja 2011. g. od 9 do 14 sati.

Poziv u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za zahvat izgradnje sekundarne mreže Grada Krapine u sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1