Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2011. godini

Na temelju Programa razvoja poljoprivrede na području Grada Krapine za 2011. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 3/11) Grad Krapina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2011. godini za pripremne radove za podizanje nasada vinograda, kupnju loznih cijepova, kapitalna ulaganja i sufinanciranje izrade poslovnih planova za prijavu projekata na natječaje za EU fondove.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2011. godini
 
     Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine, Magistratska 30 ili ovdje:

     Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2011. g.

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2011. godinu

Grad Krapina objavljuje Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Krapine za 2011. godinu. Javna priznanja Grada Krapine su: Nagrada za životno djelo Grada Krapine, Povelja Grada Krapine, Plaketa Grada Krapine, Grb Grada Krapine i Počasni građaninom Grada Krapine. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Grad Krapina, Odbor za priznanja, Magistratska 30, Krapina, a rok za dostavu prijedloga je 31. listopada 2011.

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2011. godinu

Javni poziv za sve vlasnike / investitore nezakonito izgrađenih zgrada

Grad Krapina poziva sve vlasnike / investitore nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Krapine radi prijave i podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, a prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 90 / 11) koji je stupio na snagu 10. kolovoza 2011. godine. 
Ukoliko ste vlasnik ili investitor zgrade (obiteljske kuće, poljoprivredne zgrade, poslovne  ili druge zgrade) za koji nemate valjani akt kojim se odobrava građenje ili je zgrada sagrađena protivno izdanom aktu,  temeljem tog Zakona možete najkasnije do 31. prosinca 2012. godine podnijeti zahtjev za ozakonjenje zgrade, uz ispunjavanje ostalih Zakonom propisanih uvjeta.  
Obrasci za prijave i obrasci za podnošenje zahtjeva za izdavanje  rješenja o izvedenom stanju sa popisom potrebne dokumentacije mogu se naći ovdje ili u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina (tel. 049/382-410, 382-418), gdje se ujedno mogu dobiti i ostale informacije u svezi primjene spomenutog Zakona.

Javni poziv za sve vlasnike / investitore nezakonito izgrađenih zgrada
 
Odluka o određivanju najvećeg broja etaža

Odluka o vrijednosti jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
 
Prijava nezakonito izgrađene zgrade
 
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1