Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Poziv u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za zahvat izgradnje sekundarne mreže Grada Krapine u sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine objavljuje poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili su unutar obuhvata na kojem je predviđen zahvat. Uvid u idejni projekt i davanje izjašnjenja može se izvršiti u prostorijama Grada Krapine, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Krapina, Magistratska 30, soba 12 (II kat), od 10. do 12. svibnja 2011. g. od 9 do 14 sati.

Poziv u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za zahvat izgradnje sekundarne mreže Grada Krapine u sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat izgradnje retencijskog bazena Krapina i spojnog cjevovoda

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine objavljuje poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili su unutar obuhvata na kojem je predviđen zahvat izgradnje retencijskog bazena Krapina i spojnog cjevovoda. Uvid u idejni projekt i davanje izjašnjenja može se izvršiti u prostorijama Grada Krapine u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo (Magistratska 30) u  sobi 12 (II kat) od 20. do 22. travnja 2011. g. od 9,00 do 14,00 sati.

Poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat izgradnje retencijskog bazena Krapina i spojnog cjevovoda

Javni poziv za podnošenje prijedloga za postavu montažne drvene kućice na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo)

Grad Krapina objavljuje Javni poziv za postavu montažne drvene kućice na 3 lokacije uz Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo) s namjenom promocije i prodaje autohtonih poljoprivrednih proizvoda karakterističnih za zagorsko podneblje i/ili pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga vezanih za navedeno, prodaja suvenira, sitnih uporabnih i ukrasnih te umjetničkih predmeta prepoznatljivog podrijetla vezanog uz grad Krapinu te s turističko – promidžbenom namjenom. Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu zahtjev poštom ili osobno na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina s naznakom „Zahtjev za postavu montažne drvene kućice na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo)“. Rok za podnošenje zahtjeva je 11. travanj 2011. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na službenoj web stranici Grada Krapine www.krapina.hr ili u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine i na tel. br. 382 408.   

Javni poziv za podnošenje prijedloga za postavu montažne drvene kućice na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo)
 
Plan rasporeda postave drvenih kućica – tipa „Hušnjakovo“

Poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za projekt regulacije vodotoka Krapinice

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine objavljuje poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili su unutar obuhvata na kojem je predviđen zahvat regulacije vodotoka Krapinica u Krapini. Uvid u idejni projekt i davanje izjašnjenja može se izvršiti u prostorijama Grada Krapine, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Krapina, Magistratska 30, soba 12 (II kat), od 16. ožujka do 18. ožujka 2011. god. od 9 do 14 sati.

Poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za projekt regulacije vodotoka Krapinice

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1