Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili su unutar obuhvata na kojem je predviđen zahvat Izgradnje asfaltne baze nazivnog kapaciteta 80 t/h na k.č.br. 6912, 6913, 6916, 6917 i 6929/1 k.o. Krapina (na

U postupku izdavanja lokacijske dozvole, Grad Krapina objavljuje Poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili su unutar obuhvata na kojem je predviđen zahvat Izgradnje asfaltne baze nazivnog kapaciteta 80 t/h na k.č.br. 6912, 6913, 6916, 6917 i 6929/1 k.o. Krapina (naselje Pristava Krapinska) radi uvida u idejni projekt u prostorijama Grada Krapine, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Krapina, Magistratska 30, soba 12 (II kat), od 21. prosinca  do 23. prosinca 2010. od 9 do 14 sati.

Poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili su unutar obuhvata na kojem je predviđen zahvat Izgradnje asfaltne baze nazivnog kapaciteta 80 t/h na k.č.br. 6912, 6913, 6916, 6917 i 6929/1 k.o. Krapina (naselje Pristava Krapinska)

Javni pozivi za podnošenje zahtjeva za subvencije u poljoprivredi

U okviru Programa razvoja poljoprivrede na području Grada Krapine u 2010. godini, Grad Krapina objavljuje Javne pozive za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje uzgoja zagorskog purana, pripremnih radova za podizanje nasada vinograda i voćnjaka te kapitalnih ulaganja u poljoprivredi. Pozivi i pripadajući zahtjevi mogu se podići u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine (Magistratska 30) ili ovdje:

     Rok za podnošenje zahtjeva je 26. studeni 2010.

Grad Krapina raspisuje Natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i Natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Grada Krapine

Grad Krapina raspisuje Natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i Natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Grada Krapine. Natječaji su objavljeni u Narodnim novinama br. 120/10. od 27. listopada 2010.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za školsku godinu 2010./2011.

Grad Krapina raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za školsku godinu 2010./2011. Dodjeljuje se 5 učeničkih stipendija od 350,00 kuna i 5 studentskih stipendija od 700,00 kuna, a za cijelo vrijeme redovnog školovanja. Obrazac prijave na natječaj može se preuzeti u Upravnom odjelu Grada Krapine, Magistratska 30 ili ovdje. Popunjene prijave sa priloženom dokumentacijom mogu se podnijeti, osobno ili poštom, na adresu: Grad Krapina, Komisija za dodjelu stipendija, Magistratska 30, s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija“. Rok za podnošenje je 20 dana od objave natječaja.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za školsku godinu 2010./2011.
 
Obrazac prijave
Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva
Izjava da učenik/student ne prima drugu stipendiju

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1