Ponovna javna rasprava održava se od 7. do 15. listopada zbog promjena nastalih prihvaćanjem primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi koja se održala od 8. do 22. srpnja 2010. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog Izmjena i dopuna PPUG-a bit će izložen na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela Grada Krapine (Magistatska 30) od 7. do 15. listopada, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 14.30 sati.
       Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna PPUG-a mogu se podnositi samo u svezi promjena nastalih prihvaćanjem primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi i to zaključno do 15. listopada 2010. godine na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistatska 30.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine (PPUG-a)