Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine

U srijedu, 12. svibnja u 10 sati u Gradskoj vijećnici Grada Krapine održat će se prethodna rasprava o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine. Nacrt prijedloga Plana prezentirat će izrađivač "APE" d.o.o. Zagreb. Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti i u pisanom obliku na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistartska 30, zaključno do 28. svibnja 2010.

Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine

Poziv vlasnicima/suvlasnicima nekretnina koje se nalaze unutar obuhvata zahvata na kojem je predviđena izgradnja spojne ceste Zabok (D24) - Krapina (D1)

U postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju spojne ceste Zabok – Krapina, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva objavljuje Poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje se nalaze unutar obuhvata zahvata na kojem je predviđena izgradnja spomenute ceste, a na području Grada Krapine, na uvid u idejni projekt u prostorima Grada Krapine, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistratska 30, soba br. 12 dana 20. travnja od 9 do 15 sati.

Poziv za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina

Grad Krapina objavljuje Poziv vlasnicima / suvlasnicima građevina za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina.Sve informacije o kriterijima i potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u prostorima Upravnog odjela Grada Krapine, Odsjeka za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju (Magistratska 30) u sobi br. 12 radnim danom od 8 do 14 sati do 30. travnja ili ovdje:

Poziv vlasnicima / suvlasnicima građevina za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapine

Zahtjev za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina

Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju novog željezničkog stajališta "Pristava Krapinska"

Grad Krapina u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju novog željezničkog stajališta "Pristava Krapinska", objavljuje Javni poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili su unutar obuhvata planirane gradnje da izvrše uvid u idejni projekt u prostorima Upravnog odjela Grada Krapine, Odsjeka za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju (Magistratska 30) u sobi br. 12 od 23. do 26. ožujka od 10 do 14 sati.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1