Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili koje su unutar obuhvata na kojem je predviđeno Izgradnja pješačkog mosta preko Krapinice

Grad Krapina objavljuje Poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili koje su unutar obuhvata na kojem je predviđena Izgradnja pješačkog mosta preko Krapinice kod FINE u Krapini da izvrše uvid u idejni projekt u prostorima Upravnog odjela Grada Krapine, Odsjeka za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju, sobi br. 12 od 9. do 12. ožujka u vremenu od 10 do 14. 

Poziv obveznicima poreza Grada Krapine

Na temelju odluke Gradskog vijeća Grada Krapine, a u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Grad Krapina objavljuje poziv poreznim obveznicima koji su dužni dostaviti nadležnoj službi Grada Krapine podatke za razrez ili oslobođenje za slijedeće poreze:

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR – dostaviti podatke o kući za odmor (podaci o vlasniku, mjestu gdje se objekt nalazi, korisnu površinu četvornim metrima te svaku, eventualnu, promjenu, kao i druge podatke nužne za razrez poreza) – rok dostave podataka je 31. ožujka 2010. godine.
Obrazac prijave poreza na kuće za odmor

POREZ NA TVRTKU, ODNOSNO NAZIV – dostaviti podatke o novoosnovanoj tvrtki, o promjeni imena ili naziva tvrtke, o odjavi tvrtke, te svaku drugu promjenu koja utječe na visinu iznosa poreza (broj zaposlenih i slično) u roku od 15 dana od upisa u registar, odnosno od nastale promjene.
Obrazac prijave poreza na tvrtku

POREZ NA POTROŠNJU ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA – dostaviti izvješće o obračunatom porezu te ga uplatiti do 15. dana u tekućem mjesecu – za prethodni mjesec.

SPOMENIČKA RENTA – dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno – povijesne cjeline do 31. ožujka 2010. godine.
Obrazac prijave spomeničke rente

Obrasci za prijavu podataka o kući za odmor, tvrtki i obvezniku spomeničke rente za grad Krapinu mogu se podići i u Upravnom odjelu Grada Krapine, Magistratska 30 i u Poslovnici Fine u Krapini, Ul. F. Galovića bb.

U slučaju nepravovremene dostave traženih podataka, propisane su kaznene mjere za pravne i fizičke osobe.

Sve detaljnije informacije i obavijesti mogu se dobiti u Upravnom odjelu Grada Krapine, Magistratska 30, telefon 382-417.

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1