Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolcima s područja Grada Krapine

Grad Krapina sufinancira troškove prijevoza srednjoškolcima (25 %) koji imaju prebivalište na području Grada Krapine i redovito su upisani u bilo koju srednju školu na području Krapinsko-zagorske županije (ako je udaljenost od mjesta prebivališta do škole 5 i više kilometara). Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza može se preuzeti u Upravnom odjelu Grada Krapine, Magistratska 30 ili ovdje. Popunjeni zahtjevi podnose se u Upravni odjel Grada Krapine od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati, a rok za podnošenje je 20. rujna 2010.

Obavijest o namjeri davanja koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krapine

Dana 14. srpnja 2010. u Narodnim novinama objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krapine. Dokumentacija za nadmetanje preuzima se u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine, Magistratska 30. Rok za dostavu ponuda je 16. kolovoza 2010. do 15.15 h. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine.

Obavijest o namjeri davanja koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krapine

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine

U prostorijama Upravnog odjela Grada Krapine (Magistatska 30) od 8. do 22. srpnja, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 14.30 sati bit će izložen na javni uvid Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna PPUG-a mogu se dati zaključno do 22. srpnja 2010. godine na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistatska 30.

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1