Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za školsku godinu 2009./2010.

Grad Krapina raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za školsku godinu 2009./2010. Dodjeljuje se 5 učeničkih stipendija od 350,00 kuna i 5 studentskih stipendija od 700,00 kuna, a za cijelo vrijeme redovnog školovanja. Obrazac prijave na natječaj može se preuzeti u Upravnom odjelu Grada Krapine, Magistratska 30 ili ovdje. Popunjene prijave sa priloženom dokumentacijom mogu se podnijeti, osobno ili poštom, na adresu: Grad Krapina, Komisija za dodjelu stipendija, Magistratska 30, s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija“. Rok za podnošenje je 20 dana od objave natječaja.

 

 

 

Izjava da učenik/student ne prima drugu stipendiju

 

 

Poziv za predlaganje javnih potreba u športu za 2010. godinu

Krapinski športski savez kao zajednica svih športskih udruga na području Grada Krapine objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u športu za 2010. godinu svim udruženim klubovima u savezu u svrhu izrade Programa javnih potreba u športu Grada Krapine za 2010. godinu. Savez svojim programom rada, financijskim planom i kriterijima za rangiranje športskih udruga članica ima zadaću promicanja športa na području Grada Krapine te posebno isticati i poticati sudjelovanje djece i mladeži u sportskim aktivnostima. Obrazac za prijavu projekta može se preuzeti ovdje kao i Obrazac proračuna projekta, a popunjeni obrasci podnose se na adresu: Krapinski športski savez - tajništvo, Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina. U cilju što kvalitetnije pripreme za izradu Programa javnih potreba u športu za 2010. godinu, mole se udruge članice da dostave svoje prijedloge najkasnije do 5. rujna 2009.

Poziv za predlaganje javnih potreba u športu za 2010. godinu

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2010. godinu

Grad Krapina objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2010. godinu, koje se odnose na kulturne djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Krapinu. Obrazac prijavnice može se preuzeti u Upravnom odjelu Grada Krapine, Magistratska 30 ili ovdje. Popunjene prijavnice podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, Krapina, a rok za podnošenje je 24. kolovoz 2009.


Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2010. godinu

Poziv za predlaganje javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2010. godinu

Grad Krapina objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2010. godinu, a koje se odnose na djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije od interesa za Grad Krapinu. Obrazac prijavnice može se preuzeti u Upravnom odjelu Grada Krapine, Magistratska 30 ili ovdje. Popunjene prijavnice podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, Krapina, a rok za podnošenje je 24. kolovoz 2009.

Poziv za predlaganje javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2010. godinu

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1