Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Poziv - vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili su unutar obuhvata k.č.br. 3365 i 3366/5 k.o. Krapina-grad

Poziv - vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili su unutar obuhvata k.č.br. 3365 i 3366/5 k.o. Krapina-grad, u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju stambeno-poslovne zgrade investitora „KRAKOM-GRADNJA“ d.o.o. Krapina, Gajeva 20, radi uvida u Izmjenu i dopunu idejnog projekta izrađenog od strane „AMG STUDIO“ d.o.o. Sv. Križ Začretje, broj projekta 142/13 od prosinca 2013

Poziv

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za školsku godinu 2013./2014.

Grad Krapina raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za školsku godinu 2013./2014. Dodjeljuje se 5 učeničkih stipendija od 350,00 kuna i 15 studentskih stipendija od 700,00 kuna, a za cijelo vrijeme redovnog školovanja, od 1. rujna tekuće do 30. lipnja naredne godine. Obrazac prijave na natječaj može se preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Krapine, Magistratska 30 ili ovdje. Popunjene prijave sa priloženom dokumentacijom mogu se podnijeti, osobno ili poštom, na adresu: Grad Krapina, Komisija za dodjelu stipendija, Magistratska 30, s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija“. Rok za podnošenje prijava je 19. studeni 2013. godine.

Natječaj

Prijava

P O Z I V - Rekonstrukcija – prenamjena dijela postojeće nadstrešnice zgrade trgovačkog centra u poljoprivrednu apoteku i vanjsko spremište i izgradnja benzinske postaje na k.č.br. 4961 k.o. Krapina-grad

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo upućuje poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili su unutar obuhvata na kojem je predviđen zahvat: Rekonstrukcija –prenamjena dijela postojeće nadstrešnice zgrade trgovačkog centra u poljoprivrednu apoteku i vanjsko spremište i izgradnja benzinske postaje na k.č.br. 4961 k.o. Krapina-grad (gosp. zona Krapina Nova zapad), investitora KTC d.o.o. Nikole Tesle 18, Križevci, radi uvida u idejni projekt izrađen od strane AMG STUDIO d.o.o. Uvid u idejni projekt i davanje izjašnjenja može se izvršiti u prostorijama Grada Krapine, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Krapina, Magistratska 30, soba 14 (II kat), u dane 29. i 30.listopada 2013. god. (utorak i srijeda) od 8 do 15 sati. Stranke se ne moraju osobno odazvati pozivu, već mogu uputiti svojeg opunomoćenika.

Poziv

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2013. godinu

Grad Krapina objavljuje Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2012. godinu. Javna priznanja Grada Krapine su: Nagrada za životno djelo Grada Krapine, Povelja Grada Krapine, Plaketa Grada Krapine, Grb Grada Krapine i Počasni građanin Grada Krapine. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Grad Krapina, Odbor za priznanja, Magistratska 30, Krapina, a rok za dostavu prijedloga je 31. listopada 2013. Pozivaju se građani, trgovačka društva, ustanove, političke stranke te druge organizacije i udruge da predlože najzaslužnije pojedince, udruge i ustanove koje su ostvarile neponovljive rezultate odnosno značajne uspjehe na raznim područjima djelovanja.

Javni poziv

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1