Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo upućuje poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili su unutar obuhvata na kojem je predviđen zahvat: Rekonstrukcija –prenamjena dijela postojeće nadstrešnice zgrade trgovačkog centra u poljoprivrednu apoteku i vanjsko spremište i izgradnja benzinske postaje na k.č.br. 4961 k.o. Krapina-grad (gosp. zona Krapina Nova zapad), investitora KTC d.o.o. Nikole Tesle 18, Križevci, radi uvida u idejni projekt izrađen od strane AMG STUDIO d.o.o. Uvid u idejni projekt i davanje izjašnjenja može se izvršiti u prostorijama Grada Krapine, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Krapina, Magistratska 30, soba 14 (II kat), u dane 29. i 30.listopada 2013. god. (utorak i srijeda) od 8 do 15 sati. Stranke se ne moraju osobno odazvati pozivu, već mogu uputiti svojeg opunomoćenika.

Poziv

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1