Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine objavljuje poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili su unutar obuhvata na kojem je predviđen zahvat Izgradnje Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapina – Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Krapina na zemljištu u kat. općini Gornja Pačetina radi uvida u idejni projekt  Uvid u idejni projekt i davanje izjašnjenja može se izvršiti u prostorijama  Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, soba 14 (II kat), od 28. siječnja do 30. siječnja 2013. god. od 9 do14 sati.

Poziv - Izgradnja Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapina – Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Krapina

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1