Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš državne ceste DC206, obilaznica Krapine – Tkalci II (Krapinsko-zagorska županija)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u postupku procjene utjecaja na okoliš državne ceste DC206, obilaznica Krapine – Tkalci II, Krapinsko-zagorska županija donijelo Odluku (KLASA: UP/I-351-03/23-08/9, URBROJ: 517-05-1-2-24-8 od 07. veljače 2024. godine) o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš državne ceste DC206, obilaznica Krapine – Tkalci II, Krapinsko-zagorska županija na javnu raspravu (u daljnjem tekstu: Studija). Koordinaciju javne rasprave o Studiji provodi Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
Sukladno Odluci Ministarstva i Obavijesti ovog Upravnog odjela (KLASA: 351-01/24-01/20, URBROJ: 2140-08/7-23-3 od 22. veljače 2024.) za sve vrijeme trajanja javne rasprave, u razdoblju od 05.03.2024. do 03.04.2024., javnosti će na odgovarajućem mjestu u prostorijama Grada Krapine, radnim danom od 8 do 14 sati, biti omogućen javni uvid u jednu cjelovitu i jedan sažetak Studije. Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati mišljenja, prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obavezno nalazi uz predmet o kojem provodi javna rasprava.
Tijekom javne rasprave osigurat će se i javno izlaganje 26.03.2024. (utorak) u 13 sati u prostorijama Grada Krapine na kojem će biti prisutni predstavnici nositelja zahvata, ovlaštenika i projektanta.

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš državne ceste DC206, obilaznica Krapine – Tkalci II (Krapinsko-zagorska županija)

Natječaj za davanje u zakup javne površine

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup javne površine na području Grada Krapine u svrhu postavljanja „Reklama-reklamnih uređaja i konstrukcija-Osvijetljeni reklamni uređaji (City light)“.
Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Grada Krapine i službenoj web stranici Grada Krapine.
Rok za dostavu ponuda je: 27.02.2024. do 05.03.2024. godine.
Ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj omotnici, neposredno ili poštom preporučeno, na sljedeću adresu:
GRAD KRAPINA
Magistratska 30, 49 000 Krapina
Povjerenstvo za provedbu natječaja za
zakup javne površine
„ZA NATJEČAJ-NE OTVARAJ“
Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:
Javni natječaj word pdf
Ponudbeni obrazac word pdf

 

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Krapinu u 2024. godini

Gradonačelnik Grada Krapine raspisuje JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Krapinu u 2024. godini. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave ovoga Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada Krapine zaključno sa 30. siječnjom 2024. u 23:59 sati. Tekst poziva možete vidjeti ovdje.
Potrebne obrasce možete preuzeti ovdje:
Obrazac 1 word pdf
Obrazac 2 word pdf
Izjava word pdf

Zaključak o rezultatima Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Krapinu u 2024. godini word pdf

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga iz područja poljoprivrede i lovstva u 2024. godini

Grad Krapina raspisuje javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga iz područja poljoprivrede i lovstva u 2024. godini. Uvjeti natječaja i postupak prijave detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su uz Upute za prijavitelje dostupni na stranicama Grada Krapine www.krapina.hr.
Rok za podnošenje prijedloga / programa je 30 dana od raspisivanja javnog natječaja, a završava 10. veljače 2024. godine. Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i potrebne obrasce možete vidjeti i preuzeti ovdje:
Dokumentacija za provedbu javnog natječaja utvrđena je kako slijedi:
1. Javni natječaj pdf
2. Upute za prijavitelje pdf
3. Obrazac opisa programa/projekta (OBRAZAC P-1) word pdf
4. Obrazac proračuna programa/projekta (OBRAZAC P-2) xlsx pdf
5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (OBRAZAC P-3) word pdf
6. Obrazac izjave o partnerstvu (OBRAZAC P-4), prilaže se ako je primjenjivo word pdf
7. Obrazac životopis voditelja programa ili projekta (OBRAZAC P-5) word pdf
8. Izjava prijavitelja (OBRAZAC P-7) word pdf
10. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta (OBRAZAC P-9) word pdf
11. Obrazac financijskog izvještaja (OBRAZAC P-10) word pdf

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1