Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme stručnog suradnika – komunalno-poljoprivrednog redara

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/0, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za komunalno gospodarstvo i promet, na radno mjesto: stručni suradnik – komunalno-poljoprivredni redar na neodređeno vrijeme.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 138/2021 od 15.12.2021. (a možete ga vidjeti i ovdje), a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme stručnog suradnika - komunalno-poljoprivrednog redara - NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama (do 23. prosinca 2021.).

Javni natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.


Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete pogledati ovdje.

 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/0, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za imovinsko pravne poslove radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, do povratka odsutnog službenika na posao, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.
Oglas je objavljen dana 15.12.2021. godine putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Krapini, a pisane prijave na Oglas s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „ Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata - NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prima se u službu viši stručni suradnik za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za imovinsko pravne poslove - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, do povratka odsutnog službenika na posao, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Oglas za prijam u službu možete pogledati ovdje.


Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete pogledati ovdje.

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), rekonstrukcija na početku spojne ceste DC1 i nerazvrstanih cesta NC 212300 i NC209800 (nove oznake NC 1.5. i NC 1.1.) - raskrižje s kružnim tokom prometa, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici od kat.čest.br. 115/3, 115/10 , 115/11, 115/12, 115/16, 115/20, 115/21, 115/22, 115/23, 115/24, 115/25, 115/26, 115/27, 115/28, 115/22, 115/23, 115/40, 115/41, 115/42, 115/43, 115/44, 115/45, 115/46, 115/47, 1678/1, 1678/2 ,1678/3, 1678/4, 1691/5, 1691/9, 1691/5, 1699/1, 1699/2, 83/11, 83/15, 89/1, 89/11, 89/12, 89/14, 89/2, 89/3, 89/4 i druge sve k.o. Velika Ves (Grad Krapina, Velika Ves). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.12.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30/II kat. Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3


IDEJNI PROJEKT - REKONSTRUKCIJA NA POČETKU SPOJNE CESTE DC1 DO NERAZVRSTANIH CESTA NC212300 I NC209800 KOD KRAPINE (RASKRIŽJE S KRUŽNIM TOKOM PROMETA)

 

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta CAPO MANAGEMENT vI. MLADEN CRLJEN

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za - građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine na građevnoj čestici kat.čest.br. 1003/1 k.o. Gornja Pačetina (Gornja Pačetina, Krapina). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 6.12.2021. (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji- Grad Krapina, Magistratska 30, soba 14/ll kat. Obzirom na trenutnu i promjenjivu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj uvid u projekt se može dogovoriti pojedinačno putem telefona i dostavom dokumentacije iz spisa putem e-maila, zaključno do 6.12.2021. (tel: 049 / 382-418, e-maiI : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1