Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (vod za distribuciju električne energije), 2.b skupine, Rekonstrukcija javne rasvjete

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (vod za distribuciju električne energije), 2.b skupine, Rekonstrukcija javne rasvjete na katastarskim česticama k.č.br. 2740, 2975, 2976, 3028, 3130, 3062/1, 3073, 3076, 3131/2, 3138, 3152, 3156, 3164 i 5145/1 sve k.o. Krapina-grad (Krapina, Ulica kralja Tomislava, Ulica Rudolfa Lovreca, Ulica Stjepana Držislava i Ulica kneza Domagoja).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.07.2023. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine referenta za uredsko poslovanje i administrativnog tajnika gradonačelnika

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine:
1. referenta za uredsko poslovanje
2. administrativnog tajnika gradonačelnika


Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 67/2023 od 21.06.2023., a možete ga vidjeti i ovdje.

Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu referenta za uredsko poslovanje - NE OTVARAJ“ odnosno „Javni natječaj za prijam u sPoziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnostilužbu administrativnog tajnika gradonačelnika- NE OTVARAJ“.


1. Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- referent za uredsko poslovanje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest o ishodu natječaja

 
2. Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- administrativni tajnik gradonačelnika

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

Obavijest o djelomičnom poništenju natječaja

 

 

 

 

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija građevine športsko-rekreacijske namjene - natkrivanje postojećih betonskih tribina u sklopu glavnog nogometnog igrališta SRC Podgora

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: – rekonstrukciju građevine športsko-rekreacijske namjene - natkrivanje postojećih betonskih tribina u sklopu glavnog nogometnog igrališta SRC Podgora, 2.b skupine, na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.br. 510/3 k.o. Krapina-grad (Krapina, Ulica 103. brigade Hrvatske vojske).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.06.2023. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje, a glavni arhitektonski projekt ovdje.

Otvaranje osnovane zemljišne knjige za k. o. Velika Ves Nova zone I., II. i III. - obavijest

Dana 11. svibnja 2023. otvara se osnovana zemljišna knjiga za k. o. Velika Ves Nova zone I., II. i III.. S danom 11. svibnja 2023. zaključuje se dosadašnji dio zemljišne knjige za k.o. Velika Ves koji se odnosi na osnovanu zemljišnu knjigu za k.o. Velika Ves Nova. Od dana otvaranja osnovane zemljišne knjige za k. o. Velika Ves Nova samo upisi u nju, glede nekretnina na koje se ta zemljišna knjiga odnosi, proizvodit će one pravne učinke u vezi sa stjecanjem, promjenama, prijenosom i ukidanjem prava vlasništva i ostalih knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige. S danom 11. svibnja 2023. otvara se ispravni postupak glede otvorene zemljišne knjige za k. o. Gornja Pačetina. Rok za ispravak određuje se do 11. srpnja 2023. Pozivaju se sve osobe koje smatraju da bi trebalo u zemljišnu knjigu za k. o. Velika Ves Nova upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, da dostave Općinskom sudu u Zlataru, Stalnoj službi u Krapini svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu najkasnije do 11. srpnja 2023. Tekst Oglasa o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Velika Ves Nova možete vidjeti ovdje.

ODLUKU o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Velika Ves Nova

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1