Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za imovinsko-pravne poslove.


Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 47/2023 od 3.5.2023., a možete ga vidjeti i ovdje.


Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I PRIPREMU PROJEKATA - NE OTVARAJ“.


Javni natječaj


Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest o ishodu natječaja

 

Javni natječaj za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Grad Krapina raspisuje Javni natječaj za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja na Internet stranici Grada Krapine, a zaključno do 9.5.2023. godine.

Tekst natječaja možete vidjeti ovdje.


Upute za prijavitelje (word)
Upute za prijavitelje (pdf)
Obrazac prijave U-1 (word)
Obrazac prijave U-1 (pdf)
Obrazac U-2 (word)
Obrazac U-2 (pdf)
Obrazac U-3 (word)
Obrazac U-3 (pdf)
Obrazac U-4 (word)
Obrazac U-4 (pdf)

Prijedlog liste reda prvenstva za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Konačna lista reda prvenstva za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Zaključak o dodjeli nekretnine na korištenje organizacijama civilnog društva

 

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - GRAD KRAPINA, HR-49000 Krapina, Magistratska 30

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet)-sanacija klizišta uz Nerazvrstanu cestu NC 1.3. u naselju Vidovec Krapinski, 2.b skupine na katastarskim česticama kat.čest.br. 15341, 7473, 7472/1 i druge sve k.o. Krapina (Grad Krapina, naselje Vidovec Krapinski). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.04.2023. u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za javnu nabavu u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme
višeg stručnog suradnika za javnu nabavu u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za projekte i javnu nabavu.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 32/2023 od 22.3.2023., a možete ga vidjeti i ovdje.
Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za javnu nabavu u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo - NE OTVARAJ“

Javni natječaj

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest o ishodu Javnog natječaja 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1