Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine Izgradnja autobusnog stajališta u Ulici Ivana Rendića

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine Izgradnja autobusnog stajališta u Ulici Ivana Rendića na katastarskim česticama k.č.br. 2710/1, 2719 i 2720/1 k.o. Krapina-grad (Krapina, Ulici Ivana Rendića).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.03.2023. (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji - Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje, a prometno rješenje ovdje.

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz područja poljoprivrede i lovstva u 2023. godini

Grad Krapina raspisuje javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga iz područja poljoprivrede i lovstva u 2023. godini. Uvjeti natječaja i postupak prijave detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su uz Upute za prijavitelje dostupni na stranicama Grada Krapine www.krapina.hr.
Rok za podnošenje prijedloga /programa je 30 dana od raspisivanja javnog natječaja a završava 29.03.2023. godine. Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i potrebne obrasce možete vidjeti i preuzeti ovdje:

Dokumentacija za provedbu javnog natječaja utvrđena je kako slijedi:


1. Javni natječaj pdf
2. Upute za prijavitelje pdf
3. Obrazac opisa programa/projekta (OBRAZAC P-1) word pdf
4. Obrazac proračuna programa/projekta (OBRAZAC P-2) xlsx pdf
5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (OBRAZAC P-3) word pdf
6. Obrazac izjave o partnerstvu (OBRAZAC P-4), prilaže se ako je primjenjivo word pdf
7. Obrazac životopis voditelja programa ili projekta (OBRAZAC P-5) word pdf
8. Izjava prijavitelja (OBRAZAC P-7) word pdf
9. Obrazac ocjene kvalitete/vrijednosti programa ili projekta (OBRAZAC P-8) pdf
10. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta (OBRAZAC P-9) word pdf
11. Obrazac financijskog izvještaja (OBRAZAC P-10) word pdf
12. Obrazac prijedloga ugovora o financiranju programa/projekta pdf
13. Popis priloga koji se prilažu prijavi pdf

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz područja poljoprivrede i lovstva u 2023. godini

Javni poziv za uvid u spis investitora HT d.d.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava (građevina u sustavu telekomunikacija), FTTH_DT_03_Krapina_DČ_05, DČ_07, 2.b skupine

na katastarskim česticamakat.čest.br.  5128, 1394, 5145/4, 5145/1, 3064, 3082, 2975, 2976, 2964/1, 1631/2, 1412, 3064, 2975, 5128, 1394 sve k.o. Krapina-grad (Krapina, Ul. Matije Gupca, Kralja Ljudevita I, Kralja Tomislava, Kneza Branimira, Kneza Trpimira, Kneza Domagoja).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.03.2023. (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30/II kat.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

 

Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2023. godini

Grad Krapina, kao davatelj financijskih sredstava, poziva organizacije civilnog društva i druge neprofitne organizacije da se prijave za financijsku podršku manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2023. godini. Ukupna planirana sredstva osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2023. godinu, po ovom natječaju iznose 15.310,00 eura, a dodjeljuju se u području sporta i rekreacije (10.000,00 eura) te kulture i tehničke kulture (5.310,00 eura).
Kako se može ostvariti prednost u financiranju manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:
Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina
uz napomenu:
"Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2023. godini – NE OTVARAJ" te u elektroničkom obliku, odnosno na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Za sve detaljnije informacije o natječaju možete uputiti mail na sljedeće mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća) i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i pripremu projekata).
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 12. ožujka 2023. godine.
Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2023. godini
Upute za prijavitelje
M-1 Obrazac za prijavu manifestacije/događaja word pdf
M-2 Izjava prijavitelja word pdf
M-3 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja word pdf
M-4 Opisni izvještaj manifestacije/događaja word pdf
M-5 Financijski izvještaj manifestacije/događaja word pdf

Odluka o dodjeli sredstava  iz područja sporta

Odluka o dodjeli sredstava u području kulture i tehničke kulture

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1