Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu

Grad Krapina raspisuje javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna

Grada Krapine za 2023. godinu u području SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO te SPORT I REKREACIJA.
Uvjeti natječaja i postupak prijave na Javni natječaj detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na stranicama Grada Krapine www.krapina.hr.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 10. ožujka 2023. godine. Sve potrebne obrasce, upute i tekst javnog natječaja možete vidjeti i preuzeti ovdje:
1. Obrazac opisa programa/projekta (OBRAZAC U-1) word pdf
2. Obrazac proračuna programa/projekta (OBRAZAC U-2) excel pdf
3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (OBRAZAC U-3) word pdf
4. Obrazac izjave o partnerstvu (OBRAZAC U-4), (prilaže se ako je primjenjivo) word pdf
5. Obrazac životopis voditelja programa ili projekta (OBRAZAC U-5) (prilažu ga prijavitelji koji prijavom traže financijska sredstva iz Proračuna Grada Krapine iznad 5.000,00 eura) word pdf
6. Obrazac izjava izvoditelja aktivnosti naveden u opisu programskih ili projektnih aktivnosti da je upoznat s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi (OBRAZAC U-6) (prilažu ga prijavitelji koji prijavom traže financijska sredstva iz Proračuna Grada Krapine iznad 5.000,00 eura) word pdf
7. Izjava prijavitelja (OBRAZAC U-7) word pdf
8. Obrazac procjene programa / projekta pdf

9. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa - projekta 2023. word pdf

10. Obrazac financijskog izvještaja 2023. excel pdf


Javni natječaj
Upute za prijavitelje

Odluka o dodjeli sredstava iz područja socijalne skrbi i zdravstva

Odluka o dodjeli sredstava iz područja sporta i rekreacije

 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu

Grad Krapina raspisuje javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna

Grada Krapine za 2023. godinu u području SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO te SPORT I REKREACIJA.
Uvjeti natječaja i postupak prijave na Javni natječaj detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na stranicama Grada Krapine www.krapina.hr.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 10. ožujka 2023. godine. Sve potrebne obrasce, upute i tekst javnog natječaja možete vidjeti i preuzeti ovdje:
1. Obrazac opisa programa/projekta (OBRAZAC U-1) word pdf
2. Obrazac proračuna programa/projekta (OBRAZAC U-2) excel pdf
3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (OBRAZAC U-3) word pdf
4. Obrazac izjave o partnerstvu (OBRAZAC U-4), (prilaže se ako je primjenjivo) word pdf
5. Obrazac životopis voditelja programa ili projekta (OBRAZAC U-5) (prilažu ga prijavitelji koji prijavom traže financijska sredstva iz Proračuna Grada Krapine iznad 5.000,00 eura) word pdf
6. Obrazac izjava izvoditelja aktivnosti naveden u opisu programskih ili projektnih aktivnosti da je upoznat s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi (OBRAZAC U-6) (prilažu ga prijavitelji koji prijavom traže financijska sredstva iz Proračuna Grada Krapine iznad 5.000,00 eura) word pdf
7. Izjava prijavitelja (OBRAZAC U-7) word pdf
8. Obrazac procjene programa / projekta pdf
Javni natječaj
Upute za prijavitelje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Hrvatske ceste d.o.o.

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.a skupine - Rekonstrukcija raskrižja na početku spojne ceste DC1 i nerazvrstanih cesta NC212300 i NC209800 (nove oznake NC 1.5. i NC 1.1.) u raskrižje s kružnim tokom na katastarskim česticama kat.čest.br. 89/4 (nove 89/17 i 89/18), 89/11, 115/3, 115/11, 115/20, 115/21, 115/24 nova 115/53), 115/25 (nova 115/54), 115/26 (nova 115/55), 115/40, 115/41, 115/42, 115/43, 115/44 (nova 115/48), 115/45, 115/46, 115/47, 1678/1 (nove 1678/5 i 1678/6), 1678/2 (nove 1678/7 i 1678/8), 1678/3 (nova 1678/9), 1691/9 (nova 1691/12), 1699/2 sve k.o. Velika Ves (Grad Krapina, Velika Ves). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.02.2023 (petak) u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2023. godinu

Grad Krapina, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u kulturi da se prijave za financijsku podršku projektima/programima. Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga u kulturi na području Grada Krapine osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2023. godinu, po ovom natječaju iznose 50.000,00 eura.
Kako se može ostvariti pravo na financiranje projekta/programa i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na stranicama Grada Krapine www.krapina.hr.
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili predati osobno u pisarnici na adresu:Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina
uz napomenu: "Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2023. godinu – NE OTVARAJ" ili u elektroničkom obliku na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 8. ožujka 2023. godine.
O1 Obrazac opisa projekta word pdf
O2 Obrazac proračuna excel pdf
O3 Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja word pdf
04 Obrazac Izjave o partnerstvu word pdf
O5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta word pdf
O6 Obrazac Izjave voditelja aktivnosti navedenih u opisu programa ili projekta word pdf
O7 Obrazac Izjave prijavitelja word pdf
Upute za prijavitelje
Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2023. godinu

Odluka o dodjeli sredstava

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1