Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Krapinu u 2023. godini

Gradonačelnik Grada Krapine raspisuje JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Krapinu u 2023. godini. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave ovoga Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada Krapine zaključno sa 14. veljače 2023. u 23:59 sati. Tekst poziva možete vidjeti ovdje.
Potrebne obrasce možete preuzeti ovdje:
Obrazac 1 word pdf
Obrazac 2 word pdf

Zaključak o dodjeli sredstava elektroničkim medijima možete vidjeti ovdje

JAVNI POZIV za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Krapine

Pokreće se postupak imenovanja članova Kulturnog vijeća Grada Krapine koje se osniva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, za predlaganje i stručno vrednovanje programa i projekata javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Krapinu za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Krapine, za kontinuirano praćenje i razmatranje stanja u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost. Pozivaju se ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i udruge te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za članove Kulturnog vijeća. Kandidatura za članova Kulturnog vijeća Grada Krapine obavezno sadrži sljedeće: životopis i opis dosadašnjeg iskustva. Pisani i obrazloženi prijedlozi kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Krapine podnose se u roku od 8 dana od objavljivanja ovog Javnog poziva, do 14. veljače na adresu: GRAD KRAPINA Magistratska 30, 49 000 Krapina s naznakom: „Prijedlog kandidata za Kulturno vijeće Grada Krapine“. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i četiri člana Vijeća časti

Gradonačelnik Grada Krapine raspisuje Javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za imenovanje predsjednika i četiri člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krapine. Vijeće časti je tijelo koje nadzire provedbu Kodeksa ponašanja u drugom stupnju te odlučuje u drugom stupnju o odlukama Gradskog vijeća o povredama Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krapine. Vijeće časti ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Gradsko vijeće Grada Krapine. Tekst poziva možete vidjeti ovdje, a obrazac za predlaganje kandidata možete preuzeti u wordu ili pdf-u.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 13. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Krapinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09, 3/13,1/18 i 1/20) Grad Krapina objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu kojeg možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1