Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice postojeće zgrade:
- mješovite namjene (stambeno poslovna - višestambena zgrada), 2.b skupine - na katastarskoj čestici kat.čest.br.3434/2 k.o. Krapina-grad (Krapina, Antuna Mihanovića 4).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.12.2019. (ponedjeljak) u 10:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama

     Sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva ("Službeni glasnik Grada Krapine" 2/16), Grad Krapina raspisuje Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama. Rok za dostavu prijava je 27. studeni 2019. godine, a sve upute i obrasce možete preuzeti ovdje:

Zaključak o utvrđivanju posebnog popisa nekretnina koji se mogu dodijeliti na korištenje organizacijima civilnog društva

Zaključak o raspisivanju i objavi javnog natječaja

Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama

Upute za prijavitelje

Obrazac prijave na javni natječaj pdf word

Izjava o podmirenim dugovima pdf word

Izjava o partnerstvu pdf word

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja pdf word

Izjava o nekažnjavanju pdf word

Izjava o nedostavljenim podacima pdf word

 Prijedlog liste prvenstva

Konačna lista prvenstva

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za 2019. / 2020. godinu

      Grad Krapina u školskoj/akademskoj godini 2019./20. dodjeljuje 5 stipendija učenicima srednjih škola i 15 stipendija studentima s područja Grada Krapine. Mjesečni iznos učeničke stipendije iznosi 350, a studentske stipendije 700 kn. Stipendije se dodjeljuju za cijelo vrijeme redovnog školovanja, a isplaćuju se za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja naredne godine. Prijave na natječaj podnose se zaključno do 21. studenoga 2019. godine. Potrebne obrasce, tekst natječaja i pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine možete preuzeti ovdje:

- Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine
- Pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine
- Zahtjev za dodjelu studentske stipendije po socijalnom kriteriju (1. kategorija) pdf word
- Zahtjev za dodjelu studentske stipendije za nadarene (uspješne) studente (2. kategorija) pdf word
- Zahtjev za dodjelu studentske / učeničke stipendije za deficitarna zanimanja (3. kategorija) pdf word

Rang lista učenika - deficitarna zanimanja

Rang lista studenti - socijalni kriterij

Rang lista studenti - kriterij uspješnosti (nadareni)

Rang lista studenti - deficitarna zanimanja

 

Konačna rang lista učenika - deficitarna zanimanja

Konačna rang lista studenti - socijalni kriterij

Konačna rang lista studenti - kriterij uspješnosti (nadareni)

Konačna rang lista studenti - deficitarna zanimanja

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivaju se građani na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine športsko-rekreacijske namjene, 2. skupine - izgradnja sportskog igrališta u naselju Zagora.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.10.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska ulica 30, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1