Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18) gradonačelnik Grada Krapine raspisao je Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove Grada Krapine.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 69/2019 od 19.7.2019. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove- NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

ODLUKU o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove Grada Krapine, KLASA:112-01/19-01/0015, URBROJ:2140/01-01-0101-19-1 od 17.07.2019. možete pogledati ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice - Izidor Puljek, može se izvršiti dana 25. srpnja 2019. (četvrtak) u 09.30 sati, na lokaciji - Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA U UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 58/2019 od 12.6.2019. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća-NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete pogledati ovdje.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PRIPREMU PROJEKATA U UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti i pripremu projekata u Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 58/2019 od 12.6.2019. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti i pripremu projekata u Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća-NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete pogledati ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1