Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta KRAKOM, d.o.o.

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– građenje građevine poslovne namjene (uslužna), 2.b skupine - tržnica na postojećoj katastarskoj čestici kat.čest.br. 3372/1 k.o. Krapina-grad (Krapina, FranaGalovića 1).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.10.2021. (četvrtak) u 9:00 sati, na lokaciji –Grad Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.

Tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Glavni arhitektonski projekt možete vidjeti ovdje

Javni poziv za uvid u spis predmeta KNAUF KRAPINA d.o.o.

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za izgradnju proizvodne građevine za proizvodnju praškastih materijala za proizvodnju gipsanih ploča, 2.b skupine i to u dijelu II. FAZE za:

– građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine hala za proizvodnju praškastih materijala

– građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine nadstrešnica za natkrivanje sirovine i kalcinizaciju

– građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine mosna vaga

na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 1240/1 k.o. Krapina Jug (Krapina, Pristava Krapinska, poduzetnička zona Krapina Nova Zapad).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.10.2021 u 09:00 sati, na lokaciji –KRAPINA, Magistratska 30/II kat.

Tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta M.I. HRŠAK d.o.o.

     Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za – građenje građevine gospodarske namjene (proizvodno poslovna) - hala za proizvodnju limova i čeličnih konstrukcija, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 1119 k.o. Krapina jug (formirana od kat.čest.br. 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126 te dijela kat.čest.br. 1108, 1109, 1116, 1117, 1118, 1127, 1128, 1130 sve k.o. Krapina jug), Krapina, Pristava Krapinska (poduzetnička zona Krapina Nova – Zapad).
     Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.09.2021. (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat. Obzirom na trenutnu i promjenjivu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj uvid u projekt se može dogovoriti pojedinačno putem telefona i dostavom dokumentacije iz spisa putem e-maila (tel: 049/382-418, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

     Tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1