Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2021. godini

Na temelju članka 24. Odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine (Službeni glasnik Grad Krapine br. 1/21) gradonačelnik Grada Krapine raspisuje sljedeći Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2021. godini.

 

Obavijest o ispravku - MJERA 3 

 

Obavijest o dostavi Potvrde Zemljišno-knjižnog odjela nadležnog Općinskog suda o neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelje zahtjeva te članove zajedničkog kućanstva 

 

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2021. godini

 

Odluka o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine

 

Uputa za prijavitelje – MJERA 1

Uputa za prijavitelje – MJERA 2

Uputa za prijavitelje – MJERA 3

Ispravak Uputa za prijavitelje - MJERA 3

Uputa za prijavitelje – MJERA 4

 

Obrazac M-1

Obrazac M-2

Obrazac M-3 - Ispravak

Obrazac M-4

 

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5

Obrazac 6

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika

     Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Krapine o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/21.) objavljuje se Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika.
     Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od dana objave Javnog poziva odnosno do 16. rujna 2021. godine.

Javni poziv 

Prijedlog kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krapine pdf word

Obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja koji pripadaju neformalnoj skupini mladih pdf word

Izjava o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krapine pdf word

Izjava - osobni podaci pdf word

Javni poziv za uvid u spis predmeta ENS DEVELOPMENT d.o.o.

     Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta ENS DEVELOPMENT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Jurkovićeva 16 u postupku izdavanja lokacijske dozvole za – građenje građevine poslovne namjene (trgovački i logistički centri), 2.b skupine Trgovački centar Krapina na novoformiranoj građevnoj čestici nova kat.čest.br. 1024 k.o. Krapina Jug, formirana od kat.čest.br. 1024, 1025, 1026 i dijela kat.čest.br. 1022,1023, 1027, 1028, 1029, 1030,1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040 i 3019 sve k.o. Krapina Jug (Grad Krapina, poduzetnička zona Krapina Nova – zapad). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.07.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30/II kat.
     Tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za prodaju vatrenog oružja – 4. krug

     Na temelju Zaključka Gradonačelnika o prodaji vatrenog oružja u vlasništvu Grada Krapine, KLASA 947-03/20-01/0015, URBROJ: 2140/01-04-0401-21-31, od 29. lipnja 2021., Grad Krapina dana 6. srpnja 2021. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VATRENOG ORUŽJA
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, na službenoj internetskoj stranici Grada Krapine, te na oglasnoj ploči Grada Krapine. Nepotpune i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

     Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:
Javni natječaj za prodaju vatrenog oružja

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1