Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2023. godini (sredstva iz Proračuna Grada Krapine)

Na temelju članka 24. Odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine ("Službeni glasnik Grada Krapine" br. 1/21 i 4/22) gradonačelnik Grada Krapine raspisuje sljedeći Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2023. godini.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2023. godini
Upute za prijavitelje - MJERA 1
Upute za prijavitelje - MJERA 2
Upute za prijavitelje - MJERA 3
Upute za prijavitelje - MJERA 4
Obrazac M-1
Obrazac M-2
Obrazac M-3
Obrazac M-4
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4
Obrazac 5
Obrazac 6

Zahtjev za izdavanjem potvrde o nepostojanju dugovanja prema Gradu Krapini

Javni poziv za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih u 2023. godini (Središnji državni ured za demografiju i mlade)

Na temelju Provedbenog programa Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u razdoblju od 2021. do 2024. i Odluke o raspisivanju i provedbi Pilot projekta javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini (KLASA:001-01/23-01/17, URBROJ:519-02-1/7-23-1 od 5. svibnja 2023. godine) gradonačelnik Grada Krapine raspisuje sljedeći Javni poziv za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih u 2023. godini. Financijska potpora osigurana je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Javni poziv za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih u 2023. godini
Upute za prijavitelje
OBRAZAC M
OBRAZAC 1
OBRAZAC 2
OBRAZAC 3

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/0, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za komunalno gospodarstvo i promet, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca, na radna mjesta:
1. STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET - KOMUNALNI REDAR - 1 izvršitelj/ica
2. STRUČNI SURADNIK – KOMUNALNO-POLJOPRIVREDNI REDAR -1 izvršitelj/ica
3. REFERENT – KOMUNALNI REDAR - 1 izvršitelj/ica
4. REFERENT – POLJOPRIVREDNI REDAR - 1 izvršitelj/ica
5. REFERENT ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 1 izvršitelj/ica

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 78/2023 od 14.07.2023., a možete ga vidjeti i ovdje.
Pisane prijave na ovaj Natječaj s obaveznim prilozima podnose se, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom (ovisno na koje se radno mjesto prijavljuje):
1. „Javni natječaj za prijam u službu: STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET– KOMUNALNI REDAR“
ili
2. „Javni natječaj za prijam u službu: STRUČNI SURADNIK – KOMUNALNO - POLJOPRIVREDNI REDAR“
ili
3. „Javni natječaj za prijam u službu: REFERENT – KOMUNALNI REDAR“
ili
4. „Javni natječaj za prijam u službu: POLJOPRIVREDNI REDAR“
ili
5.„Javni natječaj za prijam u službu: REFERENT ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO“

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET– KOMUNALNI REDAR

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest o ishodu Javnog natječaja


Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - STRUČNI SURADNIK – KOMUNALNO - POLJOPRIVREDNI REDAR

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja


Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - REFERENT – KOMUNALNI REDAR

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja


Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - POLJOPRIVREDNI REDAR

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja


Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - REFERENT ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest o ishodu Javnog natječaja 

Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (vod za distribuciju električne energije), 2.b skupine, Rekonstrukcija javne rasvjete

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (vod za distribuciju električne energije), 2.b skupine, Rekonstrukcija javne rasvjete na katastarskim česticama k.č.br. 2740, 2975, 2976, 3028, 3130, 3062/1, 3073, 3076, 3131/2, 3138, 3152, 3156, 3164 i 5145/1 sve k.o. Krapina-grad (Krapina, Ulica kralja Tomislava, Ulica Rudolfa Lovreca, Ulica Stjepana Držislava i Ulica kneza Domagoja).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.07.2023. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1