Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni natječaj za prodaju zemljišta

Grad Krapina prodaje zemljište u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 881, VOĆNJAK KRČ, ukupne površine 990 m2 upisano u z.k.ul. 2162 k.o. Krapina – grad, na lokaciji u Doliću. Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj: Javni natječaj za prodaju zemljišta

 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 29.09.2021. godine u 16.00 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Krapine od 29.07.2021. godine i objavljenom natječaju na web stranici Grada Krapine, oglasnoj ploči Grada Krapine i u „Glasu Zagorja" br. 204. od 1.09.2021. za kč.br. 881 opisanu kao VOĆNJAK, KRČ, ukupne površine 990 m2 k.o. Krapina – grad, na lokaciji u Doliću.

 

 

Javni natječaj - prodaja vatrenog oružja

Na temelju Zaključka Gradonačelnika o prodaji vatrenog oružja u vlasništvu Grada Krapine, KLASA 947-03/20-01/0015, URBROJ: 2140/01-04-0401-21-35, od 9. kolovoza 2021., Grad Krapina raspisuje Javni natječaj za prodaju vatrenog oružja. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja.

     Pripadajući dokumenti vezani za natječaj: Javni natječaj za prodaju vatrenog oružja

 

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2021. godini

Na temelju članka 24. Odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine (Službeni glasnik Grad Krapine br. 1/21) gradonačelnik Grada Krapine raspisuje sljedeći Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2021. godini.

 

Obavijest o ispravku - MJERA 3 

 

Obavijest o dostavi Potvrde Zemljišno-knjižnog odjela nadležnog Općinskog suda o neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelje zahtjeva te članove zajedničkog kućanstva 

 

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2021. godini

Odluka o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine

Uputa za prijavitelje – MJERA 1

Uputa za prijavitelje – MJERA 2

Uputa za prijavitelje – MJERA 3

Ispravak Uputa za prijavitelje - MJERA 3

Uputa za prijavitelje – MJERA 4

 

Obrazac M-1

Obrazac M-2

Obrazac M-3 - Ispravak

Obrazac M-4

 

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5

Obrazac 6

Rezultati Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2021. godini


Na temelju provedenog Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2021. godini (KLASA: 5501-01/21-01/0015, URBROJ: 2140/01-04-0412-21-1od 1.9.2021.) Grad Krapina objavljuje da je u razdoblju od 1.9.2021. do 15.11.2021.  pristiglo 17 zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava. Rezultate Javnog poziva možete vidjeti ovdje.

 

 

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika

     Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Krapine o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/21.) objavljuje se Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika.
     Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od dana objave Javnog poziva odnosno do 16. rujna 2021. godine.

Javni poziv 

Prijedlog kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krapine pdf word

Obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja koji pripadaju neformalnoj skupini mladih pdf word

Izjava o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krapine pdf word

Izjava - osobni podaci pdf word

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1