Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta ENS DEVELOPMENT d.o.o.

     Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta ENS DEVELOPMENT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Jurkovićeva 16 u postupku izdavanja lokacijske dozvole za – građenje građevine poslovne namjene (trgovački i logistički centri), 2.b skupine Trgovački centar Krapina na novoformiranoj građevnoj čestici nova kat.čest.br. 1024 k.o. Krapina Jug, formirana od kat.čest.br. 1024, 1025, 1026 i dijela kat.čest.br. 1022,1023, 1027, 1028, 1029, 1030,1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040 i 3019 sve k.o. Krapina Jug (Grad Krapina, poduzetnička zona Krapina Nova – zapad). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.07.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30/II kat.
     Tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za prodaju vatrenog oružja – 4. krug

     Na temelju Zaključka Gradonačelnika o prodaji vatrenog oružja u vlasništvu Grada Krapine, KLASA 947-03/20-01/0015, URBROJ: 2140/01-04-0401-21-31, od 29. lipnja 2021., Grad Krapina dana 6. srpnja 2021. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VATRENOG ORUŽJA
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, na službenoj internetskoj stranici Grada Krapine, te na oglasnoj ploči Grada Krapine. Nepotpune i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

     Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:
Javni natječaj za prodaju vatrenog oružja

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta)

      Grad Krapina obavještava sve nositelje stvamih prava na nekretninama koje graniče sa
slijedećim nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zlataru, Stalnoj službi u Krapini: katastarska čestica broj: 5135/l k.o. Krapina-grad. o započinjanju postupka evidentiranja slijedeće ceste: Zagrebačka cesta. Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne dionice predviđeno je za 15. i 16. ožujka 2021. godine (ponedjeljak i utorak) u vremenu od 8.00 do 16.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, nasipi, usjeci, javna rasvjeta, odvodni cestovni jarci, bankine i svi ostali dijelovi koji čine prometnicu sukladno Zakonu te granice katastarskih čestica uz prometnicu. Tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1