Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za postojeću građevinu - poljoprivredne namjene, vinogradarska klijet - skupina neodređena na novoformiranoj građevnoj čestici od k.č.br. 2909 i 2910/1 obje k.o. Krapina-grad (Krapina, Tkalci 55A).
 Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.04.2019. (petak) u 09:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Objava Javne rasprave na prijedlog UPU-a Šemničke toplice

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine“ br. 153/13, 65/17 i 114/18) te Zaključka Gradonačelnika Grada Krapine Klasa: 350-01/18-01/0007, Urbroj:2140/01-04-0401-19-26 od 20.03.2019. godine o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uredenja turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice, objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 04. travnja 2019. do 03. svibnja 2019. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog UPU-a Semničke toplice bit će izložen na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela Grada Krapine, Magistratska 30, svakim danom osim subote i nedjelje od 08,00-14,00 sati.

Uvid u Prijedlog UPU-a Semniéke toplice u vrijeme trajanja javnog uvida moguće je i na službenoj web stranici Grada Krapine (www.krapina.hr).

Javno izlaganje o Prijedlog UPU-a Semničke toplice sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 15. travnja 2019. (ponedjeljak) u 13,00 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog UPU-a Semničke toplice mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 03. svibnja 2019. godine.

Detalje možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2019. godini

Manifestacije i druga događanja u smislu ovog Javnog natječaja su aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva i druge neprofitne organizacije s ciljem davanja dodatne ponude na području Grada Krapine i razvoja Grada općenito.

 Ukupna planirana sredstva osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2019. godinu, po ovom natječaju iznose 90.000,00 kuna.

Prijave se mogu poslati za manifestacije/događanja koja će se provoditi tijekom 2019. godine pod uvjetom da iste prijave nisu slane na druge natječaje i javne pozive koje je raspisao Grad Krapina.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 20. travnja 2019. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na stranicama Grada Krapine www.krapina.hr.
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina uz napomenu:

" Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2019. godini– NE OTVARAJ" te u elektorničkom obliku, odnosno na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 Dodatne informacije vezano uz ovaj natječaj mogu se dobiti telefonom na broj 049/382-415 ili slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Obrasci i upute: 

Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2019. godini

OBRAZAC M-1 Prijava manifestacije-događanja

OBRAZAC M-2 Izjava prijavitelja

OBRAZAC M-3 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

OBRAZAC M-4 Opisni izvještaj

OBRAZAC M-5 Financijski izvještaj

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

 Odluka

 

 

 

 

 

 

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA RAČUNOVODSTVENO KNJIGOVODSTVENE POSLOVE I POSLOVE RIZNICE U UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO

Na temelju članka 19., vezano uz članak 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za računovodstveno knjigovodstvene poslove i poslove riznice.

Oglas je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 13.3.2019. godine, a pisane prijave na Oglas s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo-NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Oglasa pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Oglas za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1