Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Natječaj za prodaju stana

Temeljem članka 15. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama Grada Krapine (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 2/98., “Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 5/10.), Gradsko vijeće Grada Krapine raspisalo je Natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Krapine.

Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

Natejčaj možete vidjeti ovdje.

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA U POSTUPKU IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodogospodraskog sustava - odvodnja otpadnih voda - cjevovod javne odvodnje, 
na česticama k.č.br. 1774/1, 2048, 2047, 1994, 2061/6 i dr. k.o. Krapina-grad (Ul. T. Brezovačkog, Ul. D. Ivančana, Ul. M. Jambrišak i Ul. G. Viteza)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.03.2019. u 09:00 sati, na lokaciji - Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat. 

Tekst poziva možete vidjeti ovdje.

 

 

Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2019. godini

Ovim Javnim pozivom utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za sufinanciranje radova na zaštii i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina i sredstava spomeničke rente u 2019. godini. 

Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. 

Uvjet za sufinaciranje je uredno plaćanje spomeničke rente za građevinu za koju se traži sufinanciranje. 

Rok za dostavu zahtjeva je 12. travnja 2019. godine (petak) do 14:00 sati.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zahtjev za prijavu možete vidjeti ovdje.  

Zaključak možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja poljoprivrede i lovstva za 2019. godinu

Grad Krapina kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na poljoprivredu i lovstvo – promicanje i promociju pčelarstva i vinogradarstva, unapređivanje i zaštitu stočnog fonda, uzgoj konja u svrhu konjičkog i zdravstvenog turizma, promidžbu lovstva (očuvanje i zaštita okoliša) na podnošenje prijava na Javni natječaj radi dobivanja financijske podrške programima/projektima.
Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga po ovom natječaju osigurana su u Proračunu Grada Krapine za 2019. godinu u iznosu od 40.000,00 kuna.
Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.
Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 15.000,00 kuna.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 23. ožujka 2019. godine.

P-1 Obrazac opisa programa

P-2 Obrazac proračuna programa - projekta

P-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

P-4 Obrazac izjave o partnerstvu

P-5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta

P-6 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti

P-7 Obrazac izjave prijavitelja

Upute za prijavitelje

Obrazac prijedloga Ugovora o financiranju programa - projekta

Odluka

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1