Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA HRVATSKE CESTE d.o.o.

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo objavljuje Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija raskrižja dijela DC 206 u Krapini (Ul. F. Galovića i Ul. A. Starčevića) i Ul. Frana Galovića, na katastarskim česticama dio k.č.br. 5147, 3377/2, 2702/1 i druge k.o. Krapina - grad.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.06.2017. godine u 11:00 sati, na lokaciji - Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, soba 14.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

JAVNI POZIV - UVID U SPIS PREDMETA KRAKOM VIO d.o.o. - UPOV

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo objavljuje Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, na katastarskim česticama k.č.br.1363/3, 1417/4, 1422, 1424/1, 1421, 1420/2, 1420/1, 1419/2, 1419/1, 2810, 1426/5, 1424/2 i 1426/9 k.o. Gornja Pačetina (naselja Gornja Pačetina, Grad Krapina).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.06.2017. u 10:00 sati, na lokaciji - Grad Krapina, Krapina, Magistratska 30, soba 14.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Natječaj za prodaju građevinskih zemljišta u vlasništvu Grada Krapine

Natječaj objavljen na web stranici 14.3.2017. godine

Detalje natječaja možete vidjeti OVDJE.

Obavijest o otvaranju ponuda :  
Obavještavamo zainteresirane ponuditelje da će javno otvaranje ponuda po objavljenom natječaju Grada Krapine za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Krapine KLASA:944-05/17-01/0001URBROJ:2140/01-02- 0201-17- 2 od 10.3.2017. godine, provesti nadležno Povjerenstvo u prostorijama Grada Krapine, Magistratska 30, dana 05.04.2017. godine u 15.00 sati I kat (gradska vijećnica). Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji.
 

 

 

 

Natječaji i javni pozivi

JAVNI POZIV

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, temeljem članka 30.stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ br. 69/16) objavljuje Javni poziv vlasnicima / korisnicima građevina s područja Grada Krapine u kojima se nalazi azbest.
Pozivaju se svi vlasnici/korisnici građevina s područja Grada Krapine u kojima se nalazi azbest (salonit ploče i sl.) da, sukladno odredbi članka 18.st.1 Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ br. 69/16), radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, dostave podatke o lokaciji građevine (kuće, garaže, poljoprivredni objekti, klijeti, poslovne zgrade i dr.), procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad, zaključno do 30.travnja 2017. godine.


Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1