Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Natječaj za davanje u zakup javne površine na području Grada Krapine u svrhu postavljanja kioska

       Grad Krapina raspisuje Natječaj za davanje u zakup javne površine na području Grada Krapine u svrhu
postavljanja kioska sukladno Planu rasporeda kioska na području Grada Krapine („Službeni
glasnik Grada Krapine“ br. 7/09, 1/10 i 2/15). Rok za dostavu ponuda je 17. kolovoza 2020. do 14 sati.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Natječaj za davanje u zakup javne površine na području Grada Krapine u svrhu
postavljanja kioska
Ponuda za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska
Plan rasporeda kioska na području Grada Krapine – izvod SGGK 2/15

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za
– građenje građevine športsko-rekreacijske namjene - izgradnja sportskog igrališta - nogometni teren i poligon za trening s umjetnom travom, 2.b skupine, na zemljištu kat.čest.br. 510/4 k.o. Krapina-grad (Krapina, Ulica 103. brigade Hrvatske vojske, naselje Podgora Krapinska).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.07.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14.
Obzirom na trenutnu i promjenjivu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj uvid u projekt se može dogovoriti pojedinačno putem telefona i dostavom dokumentacije iz spisa putem e-maila, zaključno do roka iz točke II. ovog poziva (tel: 049/382-412, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Poziv možete vidjeti ovdje.

Glavni projekt možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta

     Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske
dozvole za građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine Izgradnja proizvodne građevine - hale za proizvodnju praškastih materijala i nadstrešnice investitora Crogips d.o.o.
Krapina na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.br. 1240/1 k.o. Krapina Jug (formirana od
kat.čest.br. 1240/1, 1239, 1248, 1250, 1251, 1252, 1278, 1279, 1280, 1281 sve k.o.
Krapina Jug) (Pristava Krapinska, Zona Krapina Nova Zapad). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 3. 7. 2020. (petak) u 09:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30/II kat.         

     Obzirom na trenutnu i promjenjivu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj, uvid u spis može se dogovoriti pojedinačno putem telefona i dostavom dokumentacije iz spisa putem e-maila (e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., telefon 049/382-410, 382-412).

Javni poziv

Javni poziv za uvid u spis predmeta

        Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava- izgradnja podzemne crpne stanice "Velika Ves" s priključnim cjevovodom, 2.b skupine, na katastarskoj čestici k.č.br. 111/86 i 1678/1 k.o. Velika Ves (Krapina, naselje Velika Ves). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.06.2020. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14.         

     Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj uvid u projekt se može dogovoriti pojedinačno putem telefona i dostavom dokumentacije iz spisa putem e-maila (tel: 049/382-412, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

Javni poziv
Glavni projekt

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1