Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustavarekonstrukcija dijela postojeće nerazvrstane ceste i izgradnja nogostupa i komunalne infrastrukture, 2.b skupine, na dijelu postojeće građevne čestice k.č.br. 510/1 k.o. Krapina-grad (Krapina, Ulica 103. brigade Hrvatske vojske, naselje Podgora Krapinska).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.06.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad
Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14.
Obzirom na trenutnu i promjenjivu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj uvid u projekt se može dogovoriti pojedinačno putem telefona i dostavom dokumentacije iz spisa putem e-maila, zaključno do roka iz točke II. ovog poziva (tel: 049/382-412, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Poziv možete vidjeti ovdje.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA KRAPINE

Temeljem članka 15. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama Grada Krapine (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 2/98., “Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 5/10.), Grad Krapina raspisao je Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Krapine.
Predmet prodaje je nekretnina u vlasništvu Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, pod oznakom:
- kat.čest.br. 4610/1, površine 4471 m2, upisana u z.k.ul. 2162 k.o. Krapina-grad
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu, na službenoj internetskoj stranici Grada Krapine, te na oglasnoj ploči Grada Krapine. Nepotpune i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.
Javno otvaranje ponuda provest će nadležno Povjerenstvo u prostorijama Grada Krapine, Magistratska 30, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda o čemu se stavlja obavijest na web stranici i oglasnoj ploči Grada Krapine.
Javni natječaj možete vidjeti ovdje.

Natječaj je objavljen u Zagorskom listu 26. svibnja 2020. godine.

Uvid u spis predmeta - Bazenski kompleks šemničke toplice

     Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine športsko-rekreacijske namjene - bazenski kompleks Šemničke toplice, 2.b skupine na građevnim česticama kat.čest.br. 2342/1 i 2342/2 k.o. Donja Šemnica (nastale od kat.čest.br. 2342 k.o. Donja Šemnica), na lokaciji Donja Šemnica, Grad Krapina.
     Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.04.2020. (petak) u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Magistratska 30, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat.
     Obzirom na trenutnu i promjenjivu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj uvid u projekt se može ostvariti na web stranici Grada Krapine, a ovisno o situaciji može se dogovoriti i elektroničkim putem na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i telefonom na 049/382-410 i 049/ 382-418.


Javni poziv
Glavni projekt – Bazenski kompleks Šemničke Toplice

Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava - rekonstrukcija javne rasvjete

     Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava - rekonstrukcija javne rasvjete, 2.b skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 5145/1, 2976, 3082, 3130, 3155, 3156, 5145/5, 3064, 2975, 3138, 5145/4, 5145/2 i dr., sve k.o. Krapina-grad (Krapina, Ulica kralja Tomislava, Ulica kralja Ljudevita I., Ulica kralja Zvonimira, Ulica kneza Domagoja, Ulica kneza Trpimira i Ulica kneza Branimira).
     Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.04.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14.
     S obzirom na trenutnu i promjenjivu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj uvid u projekt se može ostvariti na web stranici Grada Krapine, a ovisno o situaciji može se dogovoriti i elektroničkim putem na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i telefonom na 049/382-410 i 049/ 382-412.

Javni poziv
Glavni projekt – Rekonstrukcija javne rasvjete

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1