Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

     Grad Krapina obavještava sve nositelje stvarnih prava na navedenim nekretninama i na nekretninama koje graniče sa navedenim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja spojne ceste naselje Škarićevo-zaseok Zubići i naselja Vidovec Petrovsko-zaseok Bočkaji. Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne dionice predviđeno je za 19.11.2020. godine (srijeda) u vremenu od 8.00 do 16.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, nasipi, usjeci, javna rasvjeta, odvodni cestovni jarci, bankine i svi ostali dijelovi koji čine prometnicu.          Dana 08.12.2020. godine u terminu od 9.00 sati do 12.00 sati u prostorijama tvrtke Geotopo d.o.o. na adresi Ul. dr. Ljudevita Gaja 28. Krapina, nositelji stvarnih prava na zemljištima koja graniče neposredno uz zemljišta na kojem su izvedene gore navedene ulice, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja od ovlaštenog inženjera geodezije ili predstavnika Grada Krapine. Cijeli tekst obavijesti možete pogledati ovdje.

Javni natječaj za prodaju vatrenog oružja

Na temelju Zaključka Gradonačelnika o prodaji vatrenog oružja u vlasništvu Grada Krapine, KLASA 947-03/20-01/0015, URBROJ: 2140/01-04-0401-20-4, od 22. 09. 2020., Grad Krapina dana 2. studenoga 2020. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VATRENOG ORUŽJA

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, na službenoj internetskoj stranici Grada Krapine, te na oglasnoj ploči Grada Krapine. Nepotpune i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni natječaj za prodaju vatrenog oružja

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za 2020. / 2021. godinu

     Grad Krapina u školskoj/akademskoj godini 2020./21. dodjeljuje 10 stipendija učenicima srednjih škola i 15 stipendija studentima s područja Grada Krapine. Mjesečni iznos učeničke stipendije iznosi 350, a studentske stipendije 700 kn. Stipendije se dodjeljuju za cijelo vrijeme redovnog školovanja, a isplaćuju se za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja naredne godine. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja, odnosno do 21. studenoga 2020. Potrebne obrasce, tekst natječaja i pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine možete preuzeti ovdje:

- Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine
- Pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine
- Zahtjev za dodjelu učeničke / studentske stipendije po socijalnom kriteriju (1. kategorija) pdf word
- Zahtjev za dodjelu studentske stipendije za nadarene (uspješne) studente (2. kategorija) pdf word
- Zahtjev za dodjelu studentske stipendije za deficitarna zanimanja (3. kategorija) pdf word   

 

Rang lista učenici – socijalni kriterij
Rang lista studenti – socijalni kriterij
Rang lista studenti – kriterij uspješnosti (nadareni)
Rang lista studenti – deficitarni kriterij

 

Konačna rang lista učenici - socijalni kriterij

Konačna rang lista studenti - socijalni kriterij

Konačna rang lista studenti - kriterij uspješnosti (nadareni)

Konačna rang lista studenti - deficitarni kriterij 

 

 

 

 

 

Javni natječaj za prodaju nekretnine (stana) u vlasništvu Grada Krapine

     Predmet prodaje je stan u vlasništvu Grada Krapine, Zagrebačka cesta 26A i 26B, kat.čest.br. 3414/2 zgrade i dvorište ukupne površine 2596 m2 z.k. ul. 1950, etažno vlasništvo s određenim omjerima, k.o. Krapina-grad, R.br. 54. suvlasnički dio 7/1000, etažno vlasništvo (E-54) jednosobni stan u potkrovlju, oznake 15, površine 36,50 m2 i pripadajuće spremište br. 35.
     Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu, službenoj stranici Grada Krapine te na oglasnoj ploči Grada Krapine. Nepotpune i nepravovremene ponude neće biti razmatrane. Javno otvaranje ponuda provest će nadležno Povjerenstvo u prostorijama Grada Krapine, Magistratska 30, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda o čemu se stavlja obavijest na web stranici i oglasnoj ploči Grada Krapine. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji.
     Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom preporučeno u zatvorenim omotnicama uz naznaku “NE OTVARAJ, natječaj za kupoprodaju nekretnina - stan, na adresu: GRAD KRAPINA, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina, Magistratska 30, 49 000 Krapina.
     Informacije o natječaju mogu se dobiti u uredovno radno vrijeme (od 7:00-15:00 sati) na broj telefona Upravnog odjela Grada Krapine: 049/301-210.

Tekst natječaja možete vidjeti ovdje. Natječaj je objavljen u Zagorskom listu dana 27. listopada 2020. g.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1