Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta KNAUF KRAPINA d.o.o.

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za izgradnju proizvodne građevine za proizvodnju praškastih materijala za proizvodnju gipsanih ploča, 2.b skupine i to u dijelu II. FAZE za:

– građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine hala za proizvodnju praškastih materijala

– građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine nadstrešnica za natkrivanje sirovine i kalcinizaciju

– građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine mosna vaga

na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 1240/1 k.o. Krapina Jug (Krapina, Pristava Krapinska, poduzetnička zona Krapina Nova Zapad).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.10.2021 u 09:00 sati, na lokaciji –KRAPINA, Magistratska 30/II kat.

Tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta M.I. HRŠAK d.o.o.

     Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za – građenje građevine gospodarske namjene (proizvodno poslovna) - hala za proizvodnju limova i čeličnih konstrukcija, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 1119 k.o. Krapina jug (formirana od kat.čest.br. 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126 te dijela kat.čest.br. 1108, 1109, 1116, 1117, 1118, 1127, 1128, 1130 sve k.o. Krapina jug), Krapina, Pristava Krapinska (poduzetnička zona Krapina Nova – Zapad).
     Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.09.2021. (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat. Obzirom na trenutnu i promjenjivu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj uvid u projekt se može dogovoriti pojedinačno putem telefona i dostavom dokumentacije iz spisa putem e-maila (tel: 049/382-418, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

     Tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za prodaju zemljišta

Grad Krapina prodaje zemljište u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 881, VOĆNJAK KRČ, ukupne površine 990 m2 upisano u z.k.ul. 2162 k.o. Krapina – grad, na lokaciji u Doliću. Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj: Javni natječaj za prodaju zemljišta

 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 29.09.2021. godine u 16.00 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Krapine od 29.07.2021. godine i objavljenom natječaju na web stranici Grada Krapine, oglasnoj ploči Grada Krapine i u „Glasu Zagorja" br. 204. od 1.09.2021. za kč.br. 881 opisanu kao VOĆNJAK, KRČ, ukupne površine 990 m2 k.o. Krapina – grad, na lokaciji u Doliću.

 

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1