Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za 2019. / 2020. godinu

      Grad Krapina u školskoj/akademskoj godini 2019./20. dodjeljuje 5 stipendija učenicima srednjih škola i 15 stipendija studentima s područja Grada Krapine. Mjesečni iznos učeničke stipendije iznosi 350, a studentske stipendije 700 kn. Stipendije se dodjeljuju za cijelo vrijeme redovnog školovanja, a isplaćuju se za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja naredne godine. Prijave na natječaj podnose se zaključno do 21. studenoga 2019. godine. Potrebne obrasce, tekst natječaja i pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine možete preuzeti ovdje:

- Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine
- Pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine
- Zahtjev za dodjelu studentske stipendije po socijalnom kriteriju (1. kategorija) pdf word
- Zahtjev za dodjelu studentske stipendije za nadarene (uspješne) studente (2. kategorija) pdf word
- Zahtjev za dodjelu studentske / učeničke stipendije za deficitarna zanimanja (3. kategorija) pdf word

Rang lista učenika - deficitarna zanimanja

Rang lista studenti - socijalni kriterij

Rang lista studenti - kriterij uspješnosti (nadareni)

Rang lista studenti - deficitarna zanimanja

 

Konačna rang lista učenika - deficitarna zanimanja

Konačna rang lista studenti - socijalni kriterij

Konačna rang lista studenti - kriterij uspješnosti (nadareni)

Konačna rang lista studenti - deficitarna zanimanja

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivaju se građani na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine športsko-rekreacijske namjene, 2. skupine - izgradnja sportskog igrališta u naselju Zagora.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.10.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska ulica 30, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivaju se građani na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja II. Izmjene i dopune lokacijske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJA KRAPINA- UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV) KRAPINA (uređaj za pročišćavanje sa pratećim građevinama, postojenjima i cjevovodima, trafostanica, pristupni put i privremeni pristupni put), 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.10.2019. (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2019. godinu

Temeljem članka 14. stavka 2. i 3. Odluke o priznanjima Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 6/15. i 5/16.), Odbor za priznanja Grada Krapine objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2019. godinu.

Pozivaju se građani, udruge građana, vjerske zajednice, političke stranke, trgovačka društva, ustanove te druge pravne osobe s područja Grada Krapine da dostave prijedloge/inicijativu za dodjelu javnih priznanja Grada Krapine.

Prijedloge za dodjelu priznanja molimo dostaviti na adresu: Grad Krapina, Odbor za priznanja Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina.

Rok za dostavu prijedloga je 20. listopada 2019. godine.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1