Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

AUTO CENTAR STOP d.o.o., HR-49000 Krapina, Ulica hrvatskih branitelja 4
- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja - izmjene i dopune građevinske dozvole za:
- rekonstrukciju građevine (nadogradnja) stambeno poslovne namjene-  nadogradnja i uređenje 10 novih stanova, 2 skupine - na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.br. 1225/1 k.o. Krapina-grad (Krapina, Ulica  hrvatskih branitelja 4).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.08.2019. (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30, soba 14/II kat.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Prilog: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata u UO za imovinsko pravne poslove i opće poslove

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove Grada Krapine raspisala je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata u Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove Grada Krapine.

Oglas je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Krapina, dana 22.7.2019. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata u Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove- NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Oglas  za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18) gradonačelnik Grada Krapine raspisao je Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove Grada Krapine.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 69/2019 od 19.7.2019. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove- NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

ODLUKU o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove Grada Krapine, KLASA:112-01/19-01/0015, URBROJ:2140/01-01-0101-19-1 od 17.07.2019. možete pogledati ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice - Izidor Puljek, može se izvršiti dana 25. srpnja 2019. (četvrtak) u 09.30 sati, na lokaciji - Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1