Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA RAČUNOVODSTVENO KNJIGOVODSTVENE POSLOVE I POSLOVE RIZNICE U UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO

Na temelju članka 19., vezano uz članak 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za računovodstveno knjigovodstvene poslove i poslove riznice.

Oglas je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 20.2.2019. godine, a pisane prijave na Oglas s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo-NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Oglasa pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Oglas za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Odluka o poništenju Oglasa

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA U UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 16/2019 od 15.2.2019. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo-NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU STRUČNOG SURADNIKA ZA RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENE POSLOVE U UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu stručnog suradnika za računovodstveno-knjigovodstvene poslove.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 16/2019 od 15.2.2019. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu stručnog suradnika u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo-NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu

Grad Krapina, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi i tehničkoj kulturi, socijali i zdravstvu i sportu/rekreaciji da se prijave za financijsku podršku projektima/programima. Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga na području Grada Krapine osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2019. godinu, po ovom natječaju iznose do 545.000,00 kuna.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta/programa i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Grada Krapine u 2019. godini. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na stranicama Grada Krapine www.krapina.hr.

 Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili predati osobno u pisarnici na adresu:

Grad Krapina
Magistratska 30
49000 Krapina

 uz napomenu: " Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu – NE OTVARAJ" te u elektorničkom obliku na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 13. ožujka 2019. godine.

Obrasci i upute:

 

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz područja: sport i rekreacija za 2019.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1