Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA SUKLADNO "PROGRAMU POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KRAPINE ZA 2018. GODINU"

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2018. godinu gradonačelnik Grada Krapine objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2018. godini.
Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine, Magistratska 30 ili na sljedećem linku ovdje:

Program potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2018. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno „Programu potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2018. godinu"

Obrazac P-1

Obrazac P-2

Obrazac P-3

Prilog br. 1. Zahtjeva - Obrazac proračuna

Prilog br. 2. Zahtjeva - Izjava o dodjeli potpora tijekom razdoblja od prethodne 3 fiskalne godine

DODIJELJENE POTPORE U POLJOPRIVREDI ZA 2018. g.

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine (dogradnja) javne i društvene namjene, predškolska ustanova - dogradnja vrtičkih jedinica dječjeg vrtića "Gustav Krklec", 2. skupine, na katastarskoj čestici 1647 k.o. Krapina-grad Krapina, Magistratska 1111.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.10.2018 u 09:00 sati. na lokaciji – Grad Krapina, Krapina, Magistratska 30, soba 14.

Poziv možete vidjeti ovdje.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA JAVNU NABAVU U UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 I 4/18) i članka 13. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 2/18) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za javnu nabavu.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 88/2018 od 3.10.2018. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo - NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete pogledati ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1