Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.04.2019. (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva, 19.04.2019. godine

Na temelju članka 1. i 8. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva (Službeni glasnik Grada Krapine broj 02/16) gradonačelnik Grada Krapine raspisuje 19.4.2019. Javni natječaj za dodjelu nekretnina  u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva (zemljišta u Mihaljekovom Jarku i poslovni prostor na Hušnjakovom).

Detalje natječaja možete vidjeti ovdje.

Upute za prijavitelje

Potrebne obrasce možete preuzeti u nastavku:

Prijavni obrazac

Izjava o podmirenju svih dospjelih obveza prema trećima

Izjava o nekažnjavanju

Izjava o partnerstvu

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac da organizacija nema volontera, zaposlenih radnika

Obavijest

Prijedlog liste reda prvenstva za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Konačna lista reda prvenstva za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Zaključak gradonačelnika o dodjeli nekretnina na korištenje organizacijama civilnog društva 

Zaključak gradonačelnika o dodjeli poslovnog prostora na korištenje organizacijama civilnog društva

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za postojeću građevinu - poljoprivredne namjene, vinogradarska klijet - skupina neodređena na novoformiranoj građevnoj čestici od k.č.br. 2909 i 2910/1 obje k.o. Krapina-grad (Krapina, Tkalci 55A).
 Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.04.2019. (petak) u 09:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Objava Javne rasprave na prijedlog UPU-a Šemničke toplice

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine“ br. 153/13, 65/17 i 114/18) te Zaključka Gradonačelnika Grada Krapine Klasa: 350-01/18-01/0007, Urbroj:2140/01-04-0401-19-26 od 20.03.2019. godine o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uredenja turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice, objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 04. travnja 2019. do 03. svibnja 2019. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog UPU-a Semničke toplice bit će izložen na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela Grada Krapine, Magistratska 30, svakim danom osim subote i nedjelje od 08,00-14,00 sati.

Uvid u Prijedlog UPU-a Semniéke toplice u vrijeme trajanja javnog uvida moguće je i na službenoj web stranici Grada Krapine (www.krapina.hr).

Javno izlaganje o Prijedlog UPU-a Semničke toplice sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 15. travnja 2019. (ponedjeljak) u 13,00 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog UPU-a Semničke toplice mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 03. svibnja 2019. godine.

Detalje možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1