Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Krapine, 25.9.2018.

Temeljem članka 15. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama Grada Krapine (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 2/98., “Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 5/10.), Gradsko vijeće Grada Krapine raspisalo je Natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Krapine.

Tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina će dana 18. listopada 2018. godine s početkom u 16.30 sati u prostorima Grada Krapine otvoriti pristigle prijave na "Javni natječaj" za prodaju stanova u vlasništvu Grada Krapine, na adresi Zagrebačka cesta 26 A i 26 B, a sve sukladno objavljenom natječaju na službenim stranicama Grada Krapine.

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta putem javnog natječaja u vlasništvu Grada Krapine na lokaciji Šabac u Krapini

Javno otvaranje dostavljenih ponuda po raspisanom Javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta                  putem javnog natječaja u vlasništvu Grada Krapine na lokaciji Šabac u Krapini, kat.čest.br. 3174/1 površine 48 m², upisana u zk.ul.br. 2162, k.o. Krapina-grad, provest će nadležno Povjerenstvo u prostorijama Grada Krapine,            Krapina, Magistratska 30, dana 27.08.2018. godine u 17.00 sati.

Javni poziv zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima za podnošenje zahtjeva za plaćanje razlike najamnine i razlike naknade

Na temelju članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova („N.N. broj 68/18.), gradonačelnik Grada Krapine, objavljuje javni poziv zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima za podnošenje zahtjeva za plaćanje razlike najamnine i razlike naknade.

Javni poziv ovdje.

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine

Gradonačelnik Grada Krapine raspisuje javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Grada Krapine u vlasništvu Grada Krapine, pod oznakom:

- kat.čest.br. 3174/1 ul. Petra Krešimira VI, Krapina, dvorište površine 48 m², upisana u zk.ul.br. 2162, k.o. Krapina-grad, u naravi travnata površina u blagom padu.

Detalje natječaja možete vidjeti ovdje.

U Krapini, 17.07.2018.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1