Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU STRUČNOG SURADNIKA ZA KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO – KOMUNALNOG REDARA U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO GRADA KRAPINE

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.) i članka 13. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 2/18), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu komunalnog redara.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br.61/2018 od 11. 07. 2018. godine, a pisane prijave na natječaj s obaveznim prilozima podnose se, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „ JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO – KOMUNALNI REDAR“

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete pogledati ovdje.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA ZA KNJIGOVODSTVENE POSLOVE U UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 I 4/18) i članka 13. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 2/18) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu referenta za knjigovodstvene poslove.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 61/2018 od 11.07.2018. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu referenta u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo-NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete pogledati ovdje.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine

Na temelju članka 53. a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.86/08, 61/11 i 4/18) i članka 7. i 13. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 2/18), gradonačelnik Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine - izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rok u trajanju od tri (3) mjeseca.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete pogledati ovdje.

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - građevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja sustava odvodnje Krapina- -sekundarna kanalizacijska mreža- I etapa

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.06.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 30, soba 14.

Poziv možete preuzeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1