Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA U POSTUPKU IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRIŽJA DRŽAVNE CESTE DC 206 I ULICE FRANA GALOVIĆA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC 206 i Ulice Frana Galovića u Gradu Krapini, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 5147/2 i 3377/2 k.o. Krapina-grad, investitora HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Vončinina 3.
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.8.2017 u 9:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, soba 14.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO GRADA KRAPINE, NA RADNO MJESTO - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.) i članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 1/13., 6/13. i 1/17.), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša -1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 73/2017 od 26.07.2017. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu:
Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „ JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA“.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest o ishodu Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DRUGIH GRADSKIH PRIHODA

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11) i članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/13, 6/13, 1/17 i 4/17) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu referenta za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih gradskih prihoda .

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 73/2017 od 26.07.2017. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu referenta u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu referenta za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih gradskih prihoda“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Odluka o poništenju javnog natječaja

JAVNI POZIV VLASNICIMA/INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA RADI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU

Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12, 143/13 i 65/17) Grad Krapina, objavljuje Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se neposredno ili preporučeno poštom na adresu:
GRAD KRAPINA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Krapina, Magistratska 30
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2018. godine i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju dostavlja se dokumentacija navedena u čl. 11., 12., 13., 14. i 15. gore navedenog Zakona.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju ,zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Krapina, Magistratska 30.

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju , zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Krapina, Magistratska 30 i na web stranici www. krapina.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (za nezakonito izgrađenu zgradu - zahtjevnu zgradu)

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (za nezakonito izgrađenu zgradu - manje zahtjevnu zgradu)

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (za nezakonito izgrađenu zgradu - jednostavnu zgradu)

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (za nezakonito izgrađenu zgradu - pomoćnu zgradu)

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1