Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU STRUČNOG SURADNIKA ZA RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENE POSLOVE U UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu stručnog suradnika za računovodstveno-knjigovodstvene poslove.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 16/2019 od 15.2.2019. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu stručnog suradnika u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo-NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu

Grad Krapina, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi i tehničkoj kulturi, socijali i zdravstvu i sportu/rekreaciji da se prijave za financijsku podršku projektima/programima. Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga na području Grada Krapine osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2019. godinu, po ovom natječaju iznose do 545.000,00 kuna.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta/programa i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Grada Krapine u 2019. godini. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na stranicama Grada Krapine www.krapina.hr.

 Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili predati osobno u pisarnici na adresu:

Grad Krapina
Magistratska 30
49000 Krapina

 uz napomenu: " Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu – NE OTVARAJ" te u elektorničkom obliku na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 13. ožujka 2019. godine.

Obrasci i upute:

 

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz područja: sport i rekreacija za 2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - - građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (uređenje voda i vodotoka), 2. skupine - uređenje potoka Črnec od rkm 2+728 do rkm 5+268 (Grad Krapina)

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (uređenje voda i vodotoka), 2. skupine - uređenje potoka Črnec od rkm 2+728 do rkm 5+268 (Grad Krapina).ž

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.02.2019 (četvrtak) u 10:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 30, soba 14.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu

Temeljem članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 13. stavka 2. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima o financiranju programa, projekata od
interesa za Grad Krapinu (Službeni glasnik br. 10/15) te članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine 4/09, 3/13 i 1/18) gradonačelnik
Grada Krapine donosi Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu.

Godišnji plan možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1