Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine

Objavljuje se Javna rasprava  o Prijedlogu VI. Izmjene i dopune Generalnog urnanističkog plana Grada Krapine.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 16. svibnja 2019. do 24. svibnja 2019. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, prijedlog Izmjene i dopune GUP-a bit će izložen na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela Grada Krapine, Magistratska 30, svakim danom osim subote i nedjelje od 08,00 - 14,00 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjene i dopune GUP-a sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 20. svibnja 2019. (ponedjeljak) u 13,00 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjene i dopune GUP-a mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 24. svibnja 2019. godine.

Detalje možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.04.2019. (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva, 19.04.2019. godine

Na temelju članka 1. i 8. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva (Službeni glasnik Grada Krapine broj 02/16) gradonačelnik Grada Krapine raspisuje 19.4.2019. Javni natječaj za dodjelu nekretnina  u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva (zemljišta u Mihaljekovom Jarku i poslovni prostor na Hušnjakovom).

Detalje natječaja možete vidjeti ovdje.

Upute za prijavitelje

Potrebne obrasce možete preuzeti u nastavku:

Prijavni obrazac

Izjava o podmirenju svih dospjelih obveza prema trećima

Izjava o nekažnjavanju

Izjava o partnerstvu

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac da organizacija nema volontera, zaposlenih radnika

Obavijest

Prijedlog liste reda prvenstva za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Konačna lista reda prvenstva za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Zaključak gradonačelnika o dodjeli nekretnina na korištenje organizacijama civilnog društva 

Zaključak gradonačelnika o dodjeli poslovnog prostora na korištenje organizacijama civilnog društva

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za postojeću građevinu - poljoprivredne namjene, vinogradarska klijet - skupina neodređena na novoformiranoj građevnoj čestici od k.č.br. 2909 i 2910/1 obje k.o. Krapina-grad (Krapina, Tkalci 55A).
 Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.04.2019. (petak) u 09:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1

Tjedan kajkavske kulture i Festival kajkavskih popevki Krapina 2019. podržali su:

KrapinaTKK