Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine - vinograd

     Grad Krapina prodaje cijeli svoj suvlasnički dio nekretnine pod oznakom: - kč.br. 1934/2 , k.o. Krapina grad, upisane kao vinograd, Trški Vrh, ukupne površine 575 m² upisanu u zk.ul.br. 1836. Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu, službenoj stranici Grada Krapine te na oglasnoj ploči Grada Krapine.
Pripadajući dokumenti vezani za natječaj: Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine

Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2021. godini

     Grad Krapina, kao davatelj financijskih sredstava, poziva organizacije civilnog društva i druge neprofitne organizacije da se prijave za financijsku podršku manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2021. godini. Ukupna planirana sredstva osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2021. godinu, po ovom natječaju iznose 80.000,00 kuna, a dodjeljuju se u području sporta i rekreacije te kulture i tehničke kulture.
Kako se može ostvariti prednost u financiranju manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:
Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina
uz napomenu:
"Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2021. godini – NE OTVARAJ" te u elektroničkom obliku, odnosno na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 4. ožujka 2021. godine.

Obrasci i upute:
Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2021. godini
Upute za prijavitelje
M-1 Obrazac za prijavu manifestacije/događaja (word)
M-1 Obrazac za prijavu manifestacije/događaja (pdf)
M-2 Izjava prijavitelja (word)
M-2 Izjava prijavitelja (pdf)
M-3 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (word)
M-3 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (pdf)
M-4 Opisni izvještaj (word)
M-4 Opisni izvještaj (pdf)
M-5 Financijski izvještaj (word)
M-5 Financijski izvještaj (pdf)

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za manifestacije/događanja od interesa za Grad Krapinu u 2021. godini

 

 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata iz područja poljoprivrede i lovstva za 2021. godinu

     Grad Krapina kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na poljoprivredu i lovstvo – promicanje i promociju pčelarstva i vinogradarstva, unapređivanje i zaštitu stočnog fonda, uzgoj konja u svrhu konjičkog i zdravstvenog turizma, promidžbu lovstva (očuvanje i zaštita okoliša) na podnošenje prijava na Javni natječaj radi dobivanja financijske podrške programima/projektima.
Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga po ovom natječaju osigurana su u Proračunu Grada Krapine za 2021. godinu u iznosu od 40.000,00 kuna.
Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 3.000,00 kuna.
Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 15.000,00 kuna.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 4. ožujka 2021. godine.

Javni natječaj
Upute za prijavitelje
Obrazac opisa programa/projekta (OBRAZAC P-1) word pdf
Obrazac proračuna programa/projekta (OBRAZAC P-2) word pdf
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (OBRAZAC P-3) word pdf
Obrazac izjave o partnerstvu (OBRAZAC P-4) word pdf
Obrazac životopis voditelja programa ili projekta (OBRAZAC P-5) word pdf
Obrazac izjava izvoditelja aktivnosti naveden u opisu programskih ili projektnih aktivnosti da je
upoznat s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi (OBRAZAC P-6) word pdf
Izjava prijavitelja (OBRAZAC P-7) word pdf
Obrazac ocjene kvalitete/vrijednosti programa ili projekta (OBRAZAC P-8)
Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta (OBRAZAC P-9) word pdf
Obrazac financijskog izvještaja (OBRAZAC P-10) excel pdf

Obrazac prijedloga ugovora o financiranju programa/projekta pdf
Popis priloga koji se prilažu prijavi
Pravilnik

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz područja poljoprivrede i lovstva u 2021. godini

 

 

 

Javni natječaj za prodaju vatrenog oružja - 3. krug

     Na temelju Zaključka Gradonačelnika o prodaji vatrenog oružja u vlasništvu Grada Krapine, KLASA 947-03/20-01/0015, URBROJ: 2140/01-04-0401-21-23, od 22. 01. 2021., Grad Krapina dana 1. veljače 2021. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VATRENOG ORUŽJA
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, na službenoj internetskoj stranici Grada Krapine, te na oglasnoj ploči Grada Krapine. Nepotpune i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:
Javni natječaj za prodaju vatrenog oružja

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1