Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i četiri člana Vijeća časti

Gradonačelnik Grada Krapine raspisuje Javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za imenovanje predsjednika i četiri člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krapine. Vijeće časti je tijelo koje nadzire provedbu Kodeksa ponašanja u drugom stupnju te odlučuje u drugom stupnju o odlukama Gradskog vijeća o povredama Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krapine. Vijeće časti ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Gradsko vijeće Grada Krapine. Tekst poziva možete vidjeti ovdje, a obrazac za predlaganje kandidata možete preuzeti u wordu ili pdf-u.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 13. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Krapinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09, 3/13,1/18 i 1/20) Grad Krapina objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu kojeg možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj - prodaja poljoprivrednog zemljišta

Grad Krapina prodaje poljoprivredno zemljište u suvlasništvu Grada Krapine (suvlasnički dio: 6/8) pod oznakom kč.br. 951, ukupne površine 4485 m², upisano u z.k.ul.br. 46, k.o. Gornja Pačetina, opisano kao „GORNJA PAČETINA, PUT, DVORIŠTE, ORANICA, DVORIŠTE, POMOĆNA ZGRADA“. Predmetna nekretnina nalazi se izvan građevinskog područja, većim dijelom u zoni poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene, a manjim dijelom u zoni šume isključivo osnovne namjene.

Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, odnosno od 1.2.2023. do 16.2.2023. godine.
Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni natječaj word pdf


OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDE
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 24.02.2023. godine u 15.00 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezanu uz prodaju poljoprivrednog zemljišta u suvlasništvu Grada Krapine (suvlasnički dio: 6/8) na području grada Krapine pod oznakom: kč.br. 951, k.o. Gornja Pačetina, ukupne površine 4.485 m², upisanog u zk.ul.br. 46, opisanog kao „GORNJA PAČETINA, PUT, DVORIŠTE, ORANICA, DVORIŠTE, POMOĆNA ZGRADA“.

Javni natječaj - prodaja građevinskog zemljišta

Grad Krapina prodaje građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 1238, ukupne površine 667 m², upisano u z.k.ul.br. 210, k.o. Krapina Jug, opisano kao „KOLAREK, ORANICA“. Predmetna nekretnina nalazi se većim dijelom unutar građevinskog područja, u zoni gospodarske namjene-proizvodna, oznake I1-pretežito industrija, dijelom u zaštitnom koridoru dalekovoda te manjim dijelom u zoni zaštitne površine - oznaka Z.
Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, odnosno od 1.2.2023. do 16.2.2023. godine.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni natječaj word pdf


 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDE
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 24.02.2023. godine u 15.00 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezanu uz prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine na području grada Krapine pod oznakom: kč.br. 1238, k.o. Krapina Jug, ukupne površine 667 m², upisanog u zk.ul.br. 210, opisanog kao „KOLAREK, ORANICA“.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1