Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA U POSTUPKU IZDAVANJA RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE ZA GRAĐEVINU STAMBENE NAMJENE

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine objavljuje Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za - građevinu stambene namjene, na katastarskim česticama 2467/1, 2468, 2469/1 i 2472/2 k.o. Krapina (Krapina, Šušelj Brijeg).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.12.2017 u 09:30 sati, na lokaciji – GRAD KRAPINA, Magistratska 30, soba 14.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

Na temelju članka 11. stavak 4. Pravilnika o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima (Službeni glasnik Grada Krapine br.3/11. i 4/11.) i Zaključka  Gradonačelnika Grada Krapine, KLASA:604-01/17-01/0001, URBROJ:2140/01-05-0503-17-53 od 14.11.2017. objavljuje se Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Krapine.

Natječaj za dodjelu stipendija 

Obrazac

Rang lista studenti

Rang lista učenici

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Krapine za razdoblje od 2017.-2022. godine

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13. i 73/17.) i članka 36. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 04/09 i 03/13, gradonačelnik Grada Krapine objavljuje Javnu raspravu o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Krapine za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Krapine za razdoblje od 2017.-2022. godine trajat će od 10. studenog 2017. godine do 11. prosinca 2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Krapine za razdoblje od 2017.-2022. godine

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove Grada Krapine na radno mjesto Viši stručni suradnik za upravljanje gradskom imovinom

Na temelju čl. 17. i čl. 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11.) i članka 3. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/13., 6/13., 1/17., 4/17.), pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove Grada Krapine na radno mjesto Viši stručni suradnik za upravljanje gradskom imovinom – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. 

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

Obavijest o ishodu javnog natječaja

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1