Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI POZIV - Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine broj 04/09 i 03/13), Gradonačelnik Grada Krapine dana objavljuje Javni poziv - Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.
Grad Krapina obavještava sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zlataru, Stalnoj službi u Krapini: katastarske čestice broj: 225 i 1678/1 obje k.o. Velika Ves o započinjanju postupka evidentiranja slijedećih cesta:

1. oznake NC 6.13. = Velika Ves – Valjavci – Papeži
2. dionica ceste oznake NC 1.1. = A.G. Grada Krapina – Doliće – Krapina – Mihaljekov Jarek – Popovec (D1) od raskrižja sa državnom cestom D1 do raskrižja za naselje Pristava Krapinska.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne dionice predviđeno je za 28.09.2017. godine (četvrtak) u 8.30 sati.

Dana 16.10.2017. godine u terminu od 12.00 sati do 15.00 sati u prostorijama Grada Krapine na adresi Magistratska 30, Krapina, nositelji stvarnih prava na zemljištima koja graniče neposredno uz zemljišta na kojem je izvedena gore navedena nerazvrstana cesta, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja od ovlaštenog inženjera geodezije ili predstavnika Grada Krapine.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

 

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2017. godinu

Odbor za priznanja Grada Krapine objavio je Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2017. godinu. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti pismeno obrazloženi i sadržavati dokumentaciju određenu u javnom pozivu. Prijedlozi sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Grad Krapina, Odbor za priznanja Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina. Rok za dostavu prijedloga je 17. listopada 2017. godine.

Tekst Javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Natječaj za izradu Idejnog urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovnog rješenja: Spomen obilježje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko–zagorske županije

Udruga ratnih veterana 2. Gardijske brigade „Gromovi“, Podružnica Krapinsko-zagorske županije
raspisuje, a Društvo arhitekata Varaždin (DAV) organizira i provodi natječaj za izradu Idejnog urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovnog rješenja: Spomen obilježje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko–zagorske županije.
Predmet natječaja je Park Janka Draškovića u Krapini, a krajnja svrha i cilj je stvaranje uspomene i odavanja počasti palim braniteljima s područja Krapinsko-zagorske županije, te ujedno stvaranje kvalitetnog javnog prostora kao nove točke okupljanja u Krapini.

Natječaj možete vidjeti ovdje.

Rezultate natječaja možete vidjeti ovdje.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KRAPINE

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17)  te Zaključka Gradonačelnika Grada Krapine Klasa: 350-01/15-01/0005, Urbroj:2140/01-04-0401-16-28 od 09.09. 2017. godine o utvrđivanju prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine, objavljuje se JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG UREĐENJA GRADA KRAPINE.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 27. rujna do 06. listopada  2017. godine.

Cijeli tekst možete vidjeti ovdje.

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1