Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine (dogradnja) javne i društvene namjene, predškolska ustanova - dogradnja vrtičkih jedinica dječjeg vrtića "Gustav Krklec", 2. skupine, na katastarskoj čestici 1647 k.o. Krapina-grad Krapina, Magistratska 1111.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.10.2018 u 09:00 sati. na lokaciji – Grad Krapina, Krapina, Magistratska 30, soba 14.

Poziv možete vidjeti ovdje.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA JAVNU NABAVU U UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 I 4/18) i članka 13. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 2/18) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za javnu nabavu.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 88/2018 od 3.10.2018. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo - NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete pogledati ovdje.

Natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Krapine, 25.9.2018.

Temeljem članka 15. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama Grada Krapine (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 2/98., “Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 5/10.), Gradsko vijeće Grada Krapine raspisalo je Natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Krapine.

Tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina će dana 18. listopada 2018. godine s početkom u 16.30 sati u prostorima Grada Krapine otvoriti pristigle prijave na "Javni natječaj" za prodaju stanova u vlasništvu Grada Krapine, na adresi Zagrebačka cesta 26 A i 26 B, a sve sukladno objavljenom natječaju na službenim stranicama Grada Krapine.

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta putem javnog natječaja u vlasništvu Grada Krapine na lokaciji Šabac u Krapini

Javno otvaranje dostavljenih ponuda po raspisanom Javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta                  putem javnog natječaja u vlasništvu Grada Krapine na lokaciji Šabac u Krapini, kat.čest.br. 3174/1 površine 48 m², upisana u zk.ul.br. 2162, k.o. Krapina-grad, provest će nadležno Povjerenstvo u prostorijama Grada Krapine,            Krapina, Magistratska 30, dana 27.08.2018. godine u 17.00 sati.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1