Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2019. godini

Ovim Javnim pozivom utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za sufinanciranje radova na zaštii i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina i sredstava spomeničke rente u 2019. godini. 

Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. 

Uvjet za sufinaciranje je uredno plaćanje spomeničke rente za građevinu za koju se traži sufinanciranje. 

Rok za dostavu zahtjeva je 12. travnja 2019. godine (petak) do 14:00 sati.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zahtjev za prijavu možete vidjeti ovdje.  

Zaključak možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja poljoprivrede i lovstva za 2019. godinu

Grad Krapina kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na poljoprivredu i lovstvo – promicanje i promociju pčelarstva i vinogradarstva, unapređivanje i zaštitu stočnog fonda, uzgoj konja u svrhu konjičkog i zdravstvenog turizma, promidžbu lovstva (očuvanje i zaštita okoliša) na podnošenje prijava na Javni natječaj radi dobivanja financijske podrške programima/projektima.
Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga po ovom natječaju osigurana su u Proračunu Grada Krapine za 2019. godinu u iznosu od 40.000,00 kuna.
Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.
Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 15.000,00 kuna.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 23. ožujka 2019. godine.

P-1 Obrazac opisa programa

P-2 Obrazac proračuna programa - projekta

P-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

P-4 Obrazac izjave o partnerstvu

P-5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta

P-6 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti

P-7 Obrazac izjave prijavitelja

Upute za prijavitelje

Obrazac prijedloga Ugovora o financiranju programa - projekta

Odluka

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA RAČUNOVODSTVENO KNJIGOVODSTVENE POSLOVE I POSLOVE RIZNICE U UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO

Na temelju članka 19., vezano uz članak 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za računovodstveno knjigovodstvene poslove i poslove riznice.

Oglas je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 20.2.2019. godine, a pisane prijave na Oglas s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo-NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Oglasa pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Oglas za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Odluka o poništenju Oglasa

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA U UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 16/2019 od 15.2.2019. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo-NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1